För syskon

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera när ens syster eller bror drabbas av en allvarlig sjukdom. Man kan känna stor oro för sin sjuka bror eller syster och sina föräldrar. Det kan också kännas skrämmande eller tråkigt att vara med på sjukhuset. Det är dock viktigt att vara delaktig och få veta vad som händer för att slippa ha en massa funderingar.

Behoven och utmaningarna för syskon till cancerdrabbade barn ser olika ut och kan bero på en mängd saker, som exempelvis omständigheterna kring det sjuka syskonet, familjesituation och ålder.

Ofta kan det vara givande att träffa andra familjer och syskon med liknande erfarenheter. Vi har stöd som riktar sig enbart till dig som syskon och stöd och aktiviteter du kan delta i tillsammans med ditt drabbade syskon.

Stöd till syskon

Syskonstödjare

Syskonstödjarna är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen till barn som blivit sjuka. Syskonstödjare finns vid alla landets sex barncancercentra samt vid Lilla Erstagården och ingår i den stödgrupp som finns runt familjen. Få kontakt med en syskonstödjaren nära dig via våra lokala föreningar eller direkt genom kontaktinformationen nedan:

 • Kontaktuppgifter till våra syskonstödjare

  David Erebo-Olofsson, Norrlands universitetssjukhus i Umeå

  Mejla David

  Telefonnummer: 070-887 80 10

  Gustav Westerholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Mejla Gustav

  Telefonnummer: 072-515 54 90

  Maria Lints, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

  Mejla Maria

  Telefonnummer: 076-204 57 14

  Evelyn Zamora, Nya Karolinska i Solna

  Mejla Evelyn

  Telefonnummer: 070-253 18 95  

  Kerstin Ivéus, Lilla Erstagården

  Mejla Kerstin

  Telefonnummer: 076-162 27 04

  Katarina Johansson, Lilla Erstagården

  Mejla Katarina

  Telefonnummer: 076-696 53 32

  Joachim Bång, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

  Mejla Joachim

  Telefonnummer: 073-054 30 66

  Johan Claesson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

  Mejla Johan

  Telefonnummer:  072-203 25 54  

  Carina Karlsson, Universitetssjukhuset i Linköping

  Mejla Carina

  Telefonnummer: 072-521 36 70

  Evelina Hellström, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund

  Mejla Evelina 

  Telefonnummer: 073-031 6355

Ungdomsstorlägret

Barncancerfonden arrangerar varje år ett ungdomsstorläger som vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Lägret brukar samla ett hundratal ungdomar från hela landet och är en plats för gemenskap, erfarenhetsutbyte, nätverkande och roliga aktiviteter.
Läs mer här.

Barncancerfondens lokala föreningar

Det finns sex lokala föreningar i landet. Här kan du som syskon få ett sammanhang där du kan möta andra familjer och syskon med liknande erfarenheter. Varje förening har syskongrupper som finns för just dig.
Klicka här för att hitta din närmaste förening.

På sjukhuset kan man dessutom få vara med i lekterapin och gå i sjukhusskolan för att inte komma efter i skolarbetet.

De osynliga syskonen

Nästan alla barn som insjuknar i cancer har ett eller flera syskon. Dessa barn och tonåringar är särskilt utsatta då deras behov riskerar att hamna i skuggan av deras cancersjuka syskon. I Barncancerfondens rapport De osynliga syskonen presenteras konkreta förslag till förbättrat stöd för syskon till cancersjuka barn och deras rätt till samma stöd som övriga anhöriga.

Sumobrottning på syskonläger

Årets nationella syskonläger gick av stapeln i lilla byn Kloten några mil från Skinnskatteberg. Det är en vacker gammal skola där det bedrivits lägerverksamhet sedan någon gång i mitten av 80-talet.

Läs mer