62 miljoner till forskartjänster inom barncancer

För att fler barn ska överleva cancer krävs ny behandling – och för ny behandling krävs forskning. Barncancerfonden finansierar forskartjänster för att ge forskare tid att ägna sig åt sina projekt och få in fler forskare i området. Helena Carén är en av de 26 forskarna som får en tjänst finansierad. – Nu kan jag satsa på större studier som tar längre tid att genomföra, säger hon.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och för att lyckas måste forskningen fortsätta drivas framåt. Barncancerfonden stödjer forskningen genom olika utlysningar då forskare kan söka pengar. Forskningsnämnderna beslutade nyligen vilka projekt som får ekonomiskt stöd i den årliga tjänsteutlysningen. Totalt delas nästan 62,8 miljoner kronor ut till forskartjänster.

– Syftet med tjänsteutlysningen är dels att rekrytera fler forskare till barncancerområdet och dels att möjliggöra forskning för kliniskt verksamma personer med anställning inom svensk sjukvård eller motsvarande, säger Anders Höglund, forskningssamordnare på Barncancerfonden. 

Av de 82 inkomna ansökningar beviljades 26 olika forskningstjänster, vilket ger en beviljandegrad på 31,7 procent i årets tjänsteutlysning. De vanligaste diagnoserna som forskarna beviljats pengar till att forska om är leukemier, motsvarande 39 procent, följt av neuroblastom, 20 procent, och CNS-tumörer, 17 procent.

Neuroblastom uppstår från det sympatiska nervsystemet. Ofta uppträder sjukdomen även i binjurarnas inre del, liksom i nervvävnaden utefter ryggraden. CNS-tumörer kallas de tumörer som sitter i det centrala nervsystemet, hjärnan eller ryggraden.

"Kroppen använder olika epigenetiska markeringar för att slå på eller stänga av olika gener"

I årets tjänsteutlysning går 63,5 procent, det vill säga 18 tjänster, av de beviljade medlen till kvinnliga forskare. Helena Carén är en av forskarna som får en 4-årig tjänst finansierad av Barncancerfonden. Hon leder en grupp som forskar om tumörepigenetik på Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg.

– Det betyder jättemycket. Att få anslag till sin egen lön är i princip en förutsättning för att kunna bedriva forskning som ung gruppledare. En 4-årig tjänst gör att jag har en större stabilitet och kan fortsätta med min forskning, säger Helena Carén.