Barncancercentrum

Det finns sex barncancercentra i Sverige. Med Sundsvall i söder och Riksgränsen i norr täcker Umeå barncancercentrum drygt 60 procent av Sveriges yta.

På grund av avstånden i Norrlandsregionen ligger familjerna i regel kvar fler nätter på Umeå barncancercentrum än familjerna på barncancercentrumen i övriga landet. Därför finns det fler vårdplatser i Umeå, räknat per invånare, än hos de andra barncancercentrumen.

Barn 3 vid Norrlands universitetssjukhus har 12 vårdplatser. I varje rum bor en familj.

Telefonlista Norrlands universitetssjukhus

Barn 3 sjuksköterskeexpedition
090-785 02 50

Mottagning
090-785 02 40

Konsultsjuksköterskor
Therese Helmersson, 076-763 02 57
Marita Vikström Larsson, 076-128 60 48

Kurator 
090-785 02 15

Syskonstödjare David Erebo-Olofsson
070-887 80 10

Avdelningschef Maria Lidén
090-785 02 58