Barncancercentrum

Det finns sex barncancercentra i Sverige. Med Sundsvall i söder och Riksgränsen i norr täcker Umeå barncancercentrum drygt 60 procent av Sveriges yta.

På grund av avstånden i Norrlandsregionen ligger familjerna i regel kvar fler nätter på Umeå barncancercentrum än familjerna på barncancercentrumen i övriga landet. Därför finns det fler vårdplatser i Umeå, räknat per invånare, än hos de andra barncancercentrumen.

Fakta om Umeå barncancercentrum

Barn 3 vid Norrlands universitetssjukhus har 12 vårdplatser. I varje rum bor en familj.

På avdelningen arbetar:

  • 2 läkare
  • 15 sjuksköterskor
  • 3 barnsköterskor
  • 2 undersköterskor
  • 2 konsultsjuksköterskor
  • 2 administratörer/sekreterare
  • 1 städerska
  • 1 köksansvarig
  • 1 syskonstödjare 

Verksamheten har också en kurator och del i en dietisttjänst.

Telefonlista Norrlands universitetssjukhus

Barn 3 sjuksköterskeexpedition
090-785 02 50

Mottagning
090-785 02 40

Konsultsjuksköterskor
Sonja Marklund, 090-785 02 57
Marita Vikström Larsson, 090-785 02 54

Kurator Maria Löwenvald
090-785 02 23

Dietist Therese Lundgren 
090-785 20 87

Sjukgymnast Veronica Lundberg
090-785 21 31

Syskonstödjare David Erebo-Olofsson

Avdelningschef Eva Sjödin-Eriksson
090-785 02 58