Stöd i din närhet

Arbetet i Barncancerfonden Norra bedrivs till stor del i stödgrupper med olika ansvarsområden. Vill du engagera dig i någon av grupperna, tveka inte att kontakta oss!

Tillsammans bygger vi en verksamhet med uppgift att:

  • stödja barn med cancer och anhöriga
  • bevaka barnens intressen och rättigheter
  • utveckla och driva familjekontaktverksamhet
  • verka för att skapa vårdresurser
  • informera allmänheten om barncancer.