Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse. Har du frågor om vår verksamhet eller vill skänka pengar? Kontakta gärna vårt kansli på 090-77 27 00 eller norra@barncancerfonden.se. För frågor om minnesgåvor eller gåvor i samband med högtid, vänd dig till kansliet.

 

Malin Lindgren
Ordförande
070-7983891
malin.lindgren@barncancerfonden.se

Katarina Hjertell
Vice ordförande
070-553 58 01
katarina.hjertell@barncancerfonden.se

David Carlsson
Ledamot
070-6463119
david.carlsson@barncancerfonden.se

Tomas Rimbark
Sekreterare
070-2212157
tomas.rimbark@barncancerfonden.se

Emmelie Bäckman Mangold
Ekonomisk ledamot
070-687 89 87
emmelie.backmanmangold@barncancerfonden.se

Lena Öhlund
Ledamot
lena.ohlund@barncancerfonden.se

Magnus Lundmark
Ledamot
magnus.lundmark@barncancerfonden.se 

Maria Wiklund
Suppleant
maria.wikund@barncancerfonden.se 

Kjell-Åke Nilsson
Suppleant
kjell-ake.nilsson@barncancerfonden.se