Stöd föreningen

Barncancerfonden Norra är en ideell stödförening för cancersjuka barn och deras familjer i de fyra nordligaste länen. Vi får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. 

Långa vårdtider och stora avstånd till Norrlands universitetssjukhus skapar speciella problem för barnen och deras anhöriga. Vi bevakar barnens intressen och rättigheter, stöder vårdpersonalen samt sprider information. Vi bedriver omfattande familjekontakt- och trivselverksamhet och ser till att det bland annat finns material, clowner och bildpedagog för att underlätta de långa vårdtiderna. Alla gåvor är välkomna, stora som små.

Insamling till föreningens verksamhet

Du kan stödja Barncancerfonden Norras verksamhet genom att bland annat söka och arrangera egna aktiviteter. Det kan vara att samla in varor till barnavdelningen. Aktiviteter måste först godkännas av föreningens styrelse, enligt policy för användande av logotyp.

Har du en idé om hur vi ska samla in pengar? Kontakta oss!