På sjukhusen

Barnen vårdas och behandlas till största delen på Barn 3 (QA22) vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Utöver detta finns hemortssjukhusen som hjälper till och tar hand om många komplikationer.

Hemsjukhusen i Kiruna, Gällivare, Kalix, Sunderbyn, Skellefteå, Lycksele, Ö-vik, Östersund, Sollefteå och Sundsvall är väldigt viktiga samarbetspartners. Läkare och sjuksköterskor från hemsjukhusen har dessutom möjlighet att vidareutbilda sig på avdelningen i Umeå med stöd av Barncancerfonden.

Samarbetet med hemortssjukhusen sker framför allt genom konsultsjuksköterskorna som besöker sjukhusen, träffar personalen och bedriver undervisning.

En gång per halvår anordnas regiondagar i omvårdnad respektive medicin i Umeå. Personalen vid sjukhusen i regionen bjuds då in.