Kulturbidrag för hemsjukhus med slutenvård

Hemsjukhus i vår region med barn som vårdas för cancer inom slutenvården kan söka pengar till kulturaktivitet med upp till 25 000 kr per år. Det kan till exempel handla om bidrag till teater, bokläsning, bildterapi, clownbesök, med mera.

Så ansöker du

Ansökan om bidraget ska innehålla en beskrivning av aktiviteten och hur den kommer till nytta för barn med cancer samt en beräkning av kostnaden för aktiviteten.

Skicka in ansökan till norra@barncancerfonden.se.