Bli medlem

Om du är drabbad av barncancer eller vill stödja Barncancerfonden Norras verksamhet är du varmt välkommen som medlem.

Föreningen är en av sex barncancerföreningar som tillsammans bildar Barncancerfondens riksförbud, och vårt geografiska verksamhetsområde är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Medlemskap i vår förening kan tecknas för en person eller för en familj på samma bostadsadress. Varje medlemskap ger en röst vid årsmöte.

Familjemedlemskap

Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon till cancerdrabbat barn boende på samma adress. Medlemsavgift: 300 kronor/år (för hela familjen). Har det drabbade barnets föräldrar olika adresser tecknar varje förälder ett familjemedlemskap. Ansök om familjemedlemskap

Enskild medlemskap

Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon till cancerdrabbat barn boende på egen adress. Medlemsavgift: 200 kronor/år. Ansök om enskilt medlemskap. 

Stödmedlemskap

Övriga som önskar vara med i föreningen. Medlemsavgift: 200 kronor/år. Ansök om stödmedlemskap.