Bli medlem

Om du är drabbad av barncancer eller vill stödja Barncancerfonden Norras verksamhet är du varmt välkommen som medlem.

Föreningen är en av sex barncancerföreningar som tillsammans bildar Barncancerfondens riksförbud, och vårt geografiska verksamhetsområde är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Medlemskap i vår förening kan tecknas för en person eller för en familj på samma bostadsadress. Varje medlemskap ger en röst vid årsmöte.

Familjemedlemskap

Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon till cancerdrabbat barn boende på samma adress. Medlemsavgift: 300 kronor/år (för hela familjen). Har det drabbade barnets föräldrar olika adresser tecknar varje förälder ett familjemedlemskap.  

Enskild medlemskap

Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon till cancerdrabbat barn boende på egen adress. Medlemsavgift: 200 kronor/år

Stödmedlemskap

Övriga som önskar vara med i föreningen. Medlemsavgift: 200 kronor/år

Medlemskategorier

För att säkerställa en rättvis hantering av resor, deltagande på aktiviteter och hyror, delas medlemmarna in i olika grupper, beroende på hur nära man är sjukdomen i tid. Grundtanken är att mest stöd och subventioner ska gå till de familjer som precis har avslutat sin behandling och ett antal månader efter detta. Detta gäller även de familjer som mist sitt barn. Det är just denna period som ekonomin är som mest ansträngd. Efter det kommer man in i nästa medlemsklass och då kan resor, aktiviteter och boende subventioneras i lägre grad.

Medlemskategori A:

 • Person eller familj med barn som får behandling, samt 24 månader efter avslutad behandling eller sedan man mist sitt barn.

Medlemskategori B:

 • Person eller familj med barn, mer än 24 månader efter avslutad behandling, och familj som mist sitt barn för mer än 24 månader sedan.
 • Ung vuxen (drabbad) som flyttar hemifrån och skaffar eget enskilt medlemskap. En Ung vuxen kan också skaffa ett familjemedlemskap.

Medlemskategori C:

 • Stödmedlemmar
 • Mor- och farföräldrar
 • Syskon (oavsett biologi) som har flyttat hemifrån
 • Särbo/särbos barn
 • Övrig släkt (moster/faster, morbror/farbror, kusin)
 • Vänner
 • Volontärer
 • Medlem i annan barncancerförening räknas som C-medlem vid ansökan till aktivitet eller annan stödverksamhet.