Bli medlem

Här kan du läsa mer om de olika medlemskategorierna och vad de innebär.

Familjemedlem

Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon till cancerdrabbat barn boende på samma adress. Medlemsavgift: 300 kronor/år (för hela familjen)

Enskild medlem

Cancerdrabbat barn, föräldrar och syskon till cancerdrabbat barn boende på egen adress. Medlemsavgift: 200 kronor/år

Stödmedlem

Övriga som önskar vara med i föreningen. Medlemsavgift: 200 kronor/år