Hope.jpg

Medlemspolicy

För att säkerställa en rättvis behandling av till exempel resor, deltagande på aktiviteter och hyror har Barncancerfonden Norra en medlemspolicy som vi lutar oss mot när vi behöver göra prioriteringar. När du blir medlem hos oss finns det tre olika medlemstyper att välja mellan. Vi delar sedan in våra olika medlemmar i grupper, utifrån var man befinner sig i sin behandling eller om man till exempel är en vän till familjen.

Med behandling menar vi behandling med cytostatika, strålning eller operation på grund av en cancerdiagnos eller närliggande sjukdomsbild.

Med medlem avses boende på samma mantalsskrivningsadress, som bor inom Barncancerfonden Norras upptagningsområde.

Medlemstyper

Familjemedlemskap:
Alla som bor på samma adress, oavsett om man är biologisk släkt (förälder/syskon) eller inte, och som har eller har haft ett sjukt barn.

Enskilt medlemskap:
Enskild person (förälder till ett barn som har eller har haft cancer, förälder som mist ett barn eller en ung vuxen som själv har haft barncancer). Syskon (oavsett biologi) som har flyttat hemifrån.

Stödmedlem:
Personer som inte har ett eget drabbat barn men vill stödja föreningen. Medlemmar i andra föreningar.

 • Mor- och farföräldrar
 • Särbo/särbos barn
 • Övrig släkt (moster/faster, morbror/farbror, kusin)
 • Vänner
 • Volontärer 
 • Andra personer som vill stödja föreningen

Medlemskategorier

Medlemskategori A:

 • Person eller familj med barn som får behandling, samt 24 månader efter avslutad behandling eller sedan man mist sitt barn.

Medlemskategori B:

 • Person eller familj med barn, mer än 24 månader efter avslutad behandling, och familj som mist sitt barn för mer än 24 månader sedan.
 • Ung vuxen (drabbad) som flyttar hemifrån och skaffar eget enskilt medlemskap. En Ung vuxen kan också skaffa ett Familjemedlemskap.


Medlemskategori C:

 • Mor- och farföräldrar
 • Syskon (oavsett biologi) som har flyttat hemifrån
 • Särbo/särbos barn
 • Övrig släkt (moster/faster, morbror/farbror, kusin)
 • Vänner
 • Volontärer

Barncancerfonden Norra har rätt att omvandla ett medlemskap. Styrelsen för Barncancerfonden Norra äger alltid rätten att aktivt omvandla en medlem till annan medlemsgrupp vid behov, oavsett prövning, då vissa fall har särskilda omständigheter.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om vår medlemspolicy? Kontakta gärna vårt kansli på telefonnummer 090-77 27 00, eller på norra@barncancerfonden.se. Du kan också besöka vårt kansli – vi sitter på Klintvägen 47 i Umeå (Hjältarnas hus).