Om föreningen

Barncancerfonden Norra bildades 1981 och är en stödförening för barn med cancersjukdomar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att göra tillvaron något lättare för de drabbade familjerna. Vi kan inte bota, men vi kan göra tillvaron lite ljusare.

Pengarna som vi i föreningen samlar in går till bland annat

 • clowner som besöker avdelningen varje vecka
 • stöd och aktiviteter för medföljande syskon
 • massage för trötta och stressade föräldrar
 • trivselaktiviteter på sjukhuset
 • att göra livet lättare på avdelningen med leksaker, spel, TV och video
 • miljöombyte och rekreation för de drabbade familjerna
 • fjällstugan "Tomtebo" i Hemavan
 • havsnära "Lyckebo" i Piteå
 • utflykter, bio, teater och cirkus
 • träffar för barn, ungdomar, syskon och föräldrar
 • träffar för föräldrar och anhöriga som mist ett barn i cancer
 • ungdomsgruppen som vänder sig till dig som har eller haft cancer
 • syskongruppen som vänder sig till dig som har eller haft ett syskon som är eller varit cancersjukt.

För de drabbade barnen och deras familjer finns ett stort behov av att träffa andra som är eller har varit i samma situation. Därför ordnar föreningen träffar för de drabbade barnen, syskonen och föräldrar så väl under som efter sjukdomstiden. Vi ska vara en plattform för familjer att träffas på.

Vi gör insatser för barnens trivsel på sjukhuset, samarbetar med vårdpersonal och försöker påverka sjukvårdsansvariga.

Barncancerfonden Norra bedriver verksamhet i

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län.

Organisationsnummer

894002-4790

Barncancerfonden Norra får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.