Kontaktpersonspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Barncancerfonden Norra, organisationsnummer 894002-4790, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för kontaktpersoner på vår hemsida.

2. Varför publicerar vi personuppgifter på kontaktpersoner?

På Barncancerfonden Norras hemsida har vi publicerat namn och kontaktuppgifter på personer som föreningen bedömer är viktiga för att drabbade och andra intressenter ska kunna få den information de behöver när det gäller det råd och stöd som Barncancerfonden Norra vill erbjuda.

Föreningen anser det nödvändigt att dessa kontaktuppgifter finns publicerade på Barncancerfonden Norras hemsida för att t.ex. barncancerdrabbade familjer ska kunna vända sig till rätt kontaktpersoner inom vården, samt för att uppfylla den överenskommelse som finns mellan Barncancerfonden Norra och vården där kontaktpersonerna är anställda.

Detta innebär att Barncancerfonden Norra inte äger rätten att behandla personuppgifterna vidare för andra ändamål än vad som har angivits.

3. Rättslig grund

Berättigat intresse som laglig grund för denna publicering av dessa personuppgifter, förutsätter att uppgifterna är knutna till kontaktpersonens yrkesroll eller formella uppdrag inom föreningen, samt att kontaktpersonen i fråga är underrättad om publiceringen.

4. Definition av kontaktperson

En kontaktperson är i Barncancerfonden Norras fall en person som är direkt knuten till föreningens verksamhet, antingen genom sin yrkesroll eller sitt ideella uppdrag inom föreningen. Kontaktpersonen är medveten om publiceringen samt att man till allmänheten förväntas kunna svara på frågor inom det område man är verksam. Barncancerfonden Norra publicerar namn, verksamhetsroll, telefonnummer och e-postadress. 

5. Vid kontaktpersonens upphörande

Vid kontaktpersonens upphörande ska Barncancerfonden Norra förstöra alla personuppgifter som har anknytning till kontaktpersonens åtaganden inom föreningen.

6. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter på vår hemsida. Du når oss på telefon 090-77 27 00 eller via mejl på norra@barncancerfonden.se.

Vår postadress är:

Barncancerfonden Norra
Klintvägen 47
907 37 Umeå