Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad vård, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

I vår region har vi två konsultsjuksköterskor, en med inriktning mot barn med barncancer och en med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskorna:

Sonja Marklund
Konsultsjuksköterska för barn med barncancer
Tfn: 090-785 02 57
E-post: sonja.marklund@vll.se

Marita Vikström Larsson
Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör
Tfn: 090-785 02 54
E-post: marita.vikstrom.larsson@vll.se