ThereseMaritawebb.jpg
Therese Helmersson och Marita Vikström Larsson, konsultsjuksköterskor vid Barn 3 i Umeå.

Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad vård, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

I vår region har vi två konsultsjuksköterskor, en med inriktning mot barn med barncancer och en med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskorna:

Therese Helmersson
Konsultsjuksköterska för barn med barncancer
Tfn: 076-763 02 57
E-post: therese.helmersson@regionvasterbotten.se

Marita Vikström Larsson
Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör
Tfn: 076-128 60 48
E-post: marita.vikstrom.larsson@regionvasterbotten.se