David Erebo-Olofsson, syskonstödjare.

Syskonstödjare

För att tillmötesgå syskonens behov har vi en syskonstödjare som är betald av Barncancerfonden.

Syskonen är en viktig del i tillfrisknandet för de sjuka barnen, en trygghet, en nära vän och någon att bli arg på, men som ändå tycker om en. Målet är att få syskonen mer delaktiga i vården och öka deras förståelse av det som händer under sjukhustiden.

Att vara en längre tid på sjukhus är ingen bra miljö för det ”friska” syskonet. Det är därför viktigt att komma ihåg syskonens normala liv med skola/dagis/kamrater. 

Syskonstödjare David Erebo-Olofsson
070-887 80 10
david.erebo.olofsson@regionvasterbotten.se