Vår organisation

Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett riksförbund. Tillsammans arbetar vi med att stödja drabbade, finansiera barncancerforskning, sprida kunskap om drabbades situation och bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer.  

Sedan starten 1982 har vi bland annat finansierat barncancerforskning med över tre och en halv miljarder kronor vilket gör oss till Sveriges största finansiär av barncancerforskning. Verksamheten består också av stödinsatser till drabbade barn, överlevare och familjer samt kunskapshöjande insatser för att öka samhällets förståelse för drabbades situation. Årligen ges också finansiellt stöd till samtliga barncancerkliniker i Sverige i syfte att bidra till forskning, utveckling och patient- och närståendestöd i form av syskonstödjare och konsultsjuksköterskor.  

Tack vare forskningsframsteg överlever idag 85 procent av de barn som insjuknar. Trots det är barncancer en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i Sverige och vissa cancerdiagnoser är fortfarande en dödsdom. Av de som överlever cancer drabbas 70 procent av sena komplikationer, 30 procent av dessa får svåra besvär. Fysiska och kognitiva nedsättningar, hjärnskador, sekundärcancer och psykisk ohälsa slår hårt mot individen, familjen och samhället. Behovet av stöd, under och efter behandling är därför stort. Vi jobbar för att alla som drabbas av barncancer ska överleva, och leva ett gott och långt liv.