Vår organisation

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj ska kunna leva ett gott och långt liv. Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden. Vi lämnar ingen ensam.

Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett gemensamt riksförbund. Vi arbetar för barnet som riskerar att insjukna i framtiden genom att finansiera barncancerrelevant forskning och bidra till idéutveckling så att fler kan överleva, och leva. Vi arbetar för barnen som är eller har varit sjuka och deras familjer genom stöd, socialt sammanhang och påverkan. 

För att bekämpa barncancer och dess konsekvenser utgår vår verksamhet från tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd samt information. Det är gåvor från privatpersoner och företag som gör vårt arbete möjligt. Sedan starten 1982 har vi bland annat finansierat barncancerforskning med över tre miljarder kronor vilket gör oss till Sveriges största finansiär av barncancerforskning. Verksamheten består också av stödinsatser till drabbade barn, överlevare och familjer samt kunskapshöjande insatser för att öka samhällets förståelse för drabbades situation. Årligen ges också finansiellt stöd till samtliga barncancerkliniker i Sverige i syfte att bidra till forskning, utveckling och patient- och närståendestöd i form av syskonstödjare och konsultsjuksköterskor.  

Tack vare forskningsframsteg överlever idag 85 procent av de barn som insjuknar. Trots det är barncancer den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige mellan 1 och 14 år och vissa cancerdiagnoser är fortfarande en dödsdom. Av de som överlever cancer drabbas 70 procent av seneffekter och komplikationer, 30 procent av dessa får svåra besvär. Fysiska och kognitiva nedsättningar, hjärnskador, sekundärcancer och psykisk ohälsa slår hårt mot individen, familjen och samhället. Behovet av stöd, under och efter behandling är därför stort och Barncancerfonden har som målsättning att göra mer för fler. Alla som drabbas av barncancer ska överleva, och leva ett gott och långt liv.