Vår organisation

Barncancerfonden är en ideell organisation med sex regionala föreningar, kopplade till varsitt barnonkologiskt centrum. Genom våra tre huvuduppgifter arbetar vi med att på sikt utrota barncancer.

Barncancerfonden, tillsammans med våra sex regionala föreningar, bekämpar barncancer och arbetar för att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. De insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål, forskning och utbildning, råd och stöd samt information. Skiss över Barncancerfondens uppdrag

Barncancerfonden finansierar idag 237 forskningsinitiativ inom barncancerområdet, både spjutspets- och breddprojekt. Under 2017 uppgick satsningarna på renodlade forskningsprojekt till 235 miljoner kronor. Därtill finansierades större utbildningsinsatser. Varje år genomför vi dessutom flera hundra aktiviteter som gemensamt, via våra ändamål, bidrar till att vi ska uppnå våra mål.

Vår verksamhet är mångfacetterad men vår vision är enkel, Barncancerfonden ska utrota barncancer. Hopp, mod och ansvar är de kärnvärden som styr vårt dagliga arbete. Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld. Vi visar mod genom att se verkligheten som den är. Och vi tar ansvar för barnen och familjerna.

Vår värdegrund

Vår vision

Vår vision är att utrota barncancer.

Vårt uppdrag

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Kärnvärden

Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar:

  • vi drivs av hopp och vi ser det positiva i en turbulent vardag
  • vi visar mod genom att se verkligheten som den är
  • vi tar ansvar för att stötta de drabbade barnen och deras familjer.