Vår organisation

Barncancerfonden är en ideell organisation med sex regionala föreningar som är kopplade till varsitt barnonkologiskt centrum. Genom våra tre huvuduppgifter arbetar vi med att på sikt utrota barncancer

Tillsammans med våra sex regionala föreningar bekämpar vi barncancer och arbetar för att drabbade barn, ungdomar och deras familjer ska få den vård och det stöd de behöver. De insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd samt information.

Barncancerfonden finansierar både spjutspets- och breddprojekt kopplade till forskning inom barncancerområdet. Under 2019 gick 302 miljoner kronor till forskning och utbildning och sedan vår start 1982 har vi uppnått 3 miljarder kronor i utdelade medel till forskning.

Varje år genomför vi dessutom flera hundra aktiviteter som via våra ändamål bidrar till att vi ska uppnå våra mål.

Vår verksamhet är mångfacetterad, men vår vision är enkel. Barncancerfonden ska utrota barncancer. Hopp, mod och ansvar är våra kärnvärden som styr det dagliga arbetet. Vi sprider hopp till varandra och till vår omvärld. Vi visar mod genom att se verkligheten som den är. Och vi tar ansvar för de drabbade barnen och familjerna.

Vår värdegrund

Vår vision
Vår vision är att utrota barncancer.

Vårt uppdrag
Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Kärnvärden
Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar:

  • Vi drivs av hopp och vi ser det positiva i en turbulent vardag
  • Vi visar mod genom att se verkligheten som den är
  • Vi tar ansvar för att stötta de drabbade barnen och deras familjer.