Ledningsgrupp

Barncancerfonden leds av en generalsekreterare som är högsta befattningshavare. Ledningsgruppen består utöver generalsekreteraren av cheferna för avdelningarna Forskning och utbildning, Råd och stöd, Insamling, Information och Kommunikation, IT och Innovation, Ekonomi och juridik samt HR.

Nuvarande ledningsgrupp presenteras här:

Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare

Thorbjörn har lång erfarenhet från idéburen verksamhet och som ledare för organisationer inom sjukvård, utbildning och forskning. Han har bland annat varit chef för en kursgård, direktor för Ersta diakoni, vd för Vårdalstiftelsen samt haft utredningsuppdrag för Socialstyrelsen. Han har även mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag inom ideell sektor. Under sina snart 25 år som chef har han huvudsakligen varit engagerad i olika utvecklingsuppdrag.

Eva Andersson, Chefsstrateg

Eva är legitimerad apotekare med lång erfarenhet av strategi- och utvecklingsarbete i Sverige och internationellt. Eva har arbetat i ledande befattningar inom såväl privata, offentliga som idéburna verksamheter, bland annat på Apoteket AB, KPMG, Regeringskansliet  och Läkemedelsverket. Eva har även varit särskild utredare utsedd av regeringen.

Elsa Björklund Jonsson, chef för Ekonomi och juridik

Elsa är Finanschef med erfarenhet från såväl näringsliv som ideell och idéburen verksamhet. Under de senaste 10 åren har Elsa varit verksam som chef samt med förtroendeuppdrag i verksamheter med tydlig fokus inom CSR och hållbarhet.

Katarina Gold, chef för Råd och stöd

Katarina är en erfaren chef och ledare med erfarenhet från idéburen sektor och näringsliv med mångårig erfarenhet av koncernledning, strategi- och verksamhetsutveckling, public affairs och kriskommunikation. Hon har 20 års erfarenhet av styrelsearbete i bland annat Rädda Barnen, Birkagårdens folkhögskola och Clowner utan gränser. Katarina är Pol. Mag med inriktning mot offentlig politik och organisation och kommer senast från rollen som verksamhetschef på Sveriges största studieförbund.

Kerstin Sollerbrant, chef för Forskning och utbildning

Chef för avdelningen Forskning och utbildning på Barncancerfonden sedan 2008. Docent i cell- och molekylärbiologi och grundforskare på Karolinska institutet. Har arbetat internationellt och på läkemedelsbolag, har undervisat läkare och biomedicinare samt handlett doktorander. Är också utbildad i genetisk vägledning.

Michel Brygiewicz, chef för Information och Kommunikation

Michel  har tidigare arbetat i olika ledarroller inom marknadsföring med varumärken som Pampers och Gillette. Han kommer senast från mediebyrån Starcom, där han som Business Director var ansvarig för kunder som Spendrups och Electronic Arts. 

Åsa Blomberg, chef för Insamling

Chef för Företagsinsamling sedan november 2013. Har arbetat med försäljning i över 20 år. Bakgrund som försäljningschef och affärsområdeschef på företag som Telia, Razorfish och Trio. Certifierad ledarskaps- och säljutbildare. Erfarenhet som affärskonsult med fokus på att utvärdera och bygga upp säljavdelningar.

Magnus Vesterlund, chef för IT och Innovation

Chef för IT på Barncancerfonden sedan 2016. Han har arbetat med IT i över 15 år och har lång erfarenhet av outsourcing och upphandling av IT-tjänster till internationella företag. Magnus har haft flera ledande IT-positioner inom Kinnevikssfären och kommer närmast från en position som CIO på teknikkonsultbolaget ÅF

Tove Sjöblom, HR-chef

HR-chef på Barncancerfonden sedan 2018. Personalvetare med examen från Stockholms universitet. Bakgrund från olika verksamhetsområden som ideellt, media, service, pedagogik, tech, energi och sälj. Bakgrund som HR-chef på Scouterna och Scouternas folkhögskola samt Norrenergi. Har även arbetat som HR inom Schibstedkoncernen, på Blocket. Har tidigare erfarenhet av att arbete med barn med olika funktionsnedsättningar.