Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består utöver Generalsekreteraren av Forskningschef, Verksamhetschef, Marknadschef, Ekonomichef, HR-chef samt Assistent till Generalsekreterare och styrelse.

Nuvarande ledningsgrupp presenteras här:

Ola Mattsson, Generalsekreterare

Har arbetat i olika chefs-och ledarroller i idéburen sektor i trettio år bland annat som Sverigechef för Rädda Barnen. Senaste uppdraget var som chef för Rädda Barnens innovations lab, Growth Hub med fokus på affärsmodellinnovation, digitalisering och systeminnovation i Sverige och internationellt. 

Britt-Marie Frost, Forskningschef 

Britt-Marie är Medicine doktor och docent, barnläkare, barnonkolog och forskare, samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnonkologiHon har mer än 30 års klinisk erfarenhet. Några år som intensivvårdsläkare innan flytt till Uppsala och startade sin bana inom barncancer i början på 90 talet. Hon har också en lång erfarenhet av forskning i Sverige och internationellt. Forskningen har varit inom leukemi, farmakokinetik, cytostatika men också etik och vård i livets slutskede.

Hon har också varit chef på Akademiska sjukhusets avdelning för blod- och tumörsjukdomar hos barn under många år.

Emma Tonnes, Verksamhetschef

Emma har mer än 20 års erfarenhet från ledande roller och styrelseuppdrag. Hon har under de senaste fem åren varit Generalsekreterare för organisationen Ung Cancer, som arbetar för att ge stöd till unga vuxna cancerdrabbade och närstående och har dessförinnan haft chefsroller inom Företagarna och Ung Företagsamhet samt drivit eget företag. Emma har en master of science in business administration från Stockholm universitet samt bred erfarenhet av att utveckla stödverksamheter, driva påverkansarbete och opinionsbildning, liksom att utveckla föreningssamarbeten. 

Michel Brygiewicz, Marknadschef 

Michel är marknadsekonom och har gedigen erfarenhet av ledarroller inom marknadsföring från företag som Oriflame och Procter & Gamble. Han har varit ansvarig för varumärken som Pampers och Gillette i Sverige samt Europa. Han kommer senast från mediebyrån Starcom där han arbetade med medie- och kommunikationsstrategier för kunder som Spendrups och Electronic Arts. 

Marianne Lindberg, Ekonomichef

Marianne har en magisterexamen i Ekonomi vid Stockholms Universitet och mångårig erfarenhet från olika ekonomiroller, både inom redovisning och business control. Hon har arbetat både som specialist och ledare inom Postnordkoncernen.  I sin senaste roll var hon processchef för Redovisning och delaktig i att bygga upp ett nordiskt Shared Service Finance för Postnord.

Monika Sundesson, HR-chef

Monika har en fil kand i beteendevetenskap med påbyggnad i avancerad arbetsrätt från Stockholms Universitet. Monika kommer senast från en roll som HR-chef på WeMind, ett privat vårdbolag inom psykiatrin. Tidigare var Monika Head of HR under många år i Accountor koncernen som bedriver outsourcing inom ekonomi och lönetjänster.

Monica Ohlson, Assistent till Generalsekreterare och styrelse

Monica avlastar och stödjer Generalsekreteraren med administration och kommunikation samt ansvarar för beredning inför och uppföljning efter styrelsemöten. Hon har över 20 års erfarenhet som assistent åt chefer på ledningsnivå i svenska och internationella organisationer. Monica kommer senast från en roll som VD-assistent på ett statligt företag inom samhällsviktig kommunikation.