Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består utöver generalsekreteraren av cheferna för avdelningarna Forskning och utbildning, Verksamhet, Insamling och Administration.

Nuvarande ledningsgrupp presenteras här:

Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare

Thorbjörn har lång erfarenhet från idéburen verksamhet och som ledare för organisationer inom sjukvård, utbildning och forskning. Han har bland annat varit chef för en kursgård, direktor för Ersta diakoni, vd för Vårdalstiftelsen samt haft utredningsuppdrag för Socialstyrelsen. Han har även mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag inom ideell sektor. Under sina snart 25 år som chef har han huvudsakligen varit engagerad i olika utvecklingsuppdrag.

Jan-Inge Henter, Forskningschef Avdelningen för Forskning och utbildning

Jan-Inge har lång erfarenhet dels av vård av barn med cancer och dels av forskning och utbildning inom området barncancer. Sedan mer än 15 år är han professor i klinisk barnonkologi vid Karolinska Institutet och överläkare på barnonkologen på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har även gedigen erfarenhet av ledarskap efter att ha varit Forsknings- och Utbildningsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset samt president i internationella medicinska organisationer (Histiocyte Society och International Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs). Hans forskning har fokuserat på en delvis undanskymd grupp av sjukdomar kallade histiocytoser, och han har även forskat kring vård i livets slutskede för barn med cancer.

Katarina Gold, Operativ chef Avdelningen för Verksamhet 

Katarina är chef och ledare från idéburen sektor och näringsliv med mångårig erfarenhet av koncernledning, strategi- och verksamhetsutveckling, public affairs och kriskommunikation. Sedan 20 år har Katarina haft, och har, förtroendeuppdrag i bland annat Rädda Barnen, Birkagårdens folkhögskola och Clowner utan gränser. Katarina är Pol. Mag med inriktning mot offentlig politik och organisation från SCORE.

Michel Brygiewicz, Marknadschef Avdelningen för Insamling 

Michel har gedigen erfarenhet av ledarroller inom marknadsföring för företag som Oriflame och Procter & Gamble där han var ansvarig för varumärken som Pampers och Gillette. Han kommer senast från mediebyrån Starcom där han arbetade med medie- och kommunikationsstrategier för kunder som Spendrups och Electronic Arts. 

Eva Andersson, tf Stabschef Avdelningen för Administration

(information kommer inom kort)