Ledningsgrupp

Barncancerfonden leds av en generalsekreterare som är högsta befattningshavare. Ledningsgruppen består utöver generalsekreteraren av cheferna för avdelningarna Verksamhet, Forskning och utbildning, Insamling och Administration.

Nuvarande ledningsgrupp presenteras här:

Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare

Thorbjörn har lång erfarenhet från idéburen verksamhet och som ledare för organisationer inom sjukvård, utbildning och forskning. Han har bland annat varit chef för en kursgård, direktor för Ersta diakoni, vd för Vårdalstiftelsen samt haft utredningsuppdrag för Socialstyrelsen. Han har även mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag inom ideell sektor. Under sina snart 25 år som chef har han huvudsakligen varit engagerad i olika utvecklingsuppdrag.

Katarina Gold, Operativ chef Avdelningen för Verksamhet 

Katarina är chef och ledare från idéburen sektor och näringsliv med mångårig erfarenhet av koncernledning, strategi- och verksamhetsutveckling, public affairs och kriskommunikation. Sedan 20 år har Katarina haft, och har, förtroendeuppdrag i bland annat Rädda Barnen, Birkagårdens folkhögskola och Clowner utan gränser. Katarina är Pol. Mag med inriktning mot offentlig politik och organisation från SCORE.

Katarina Gold, tf chef för Forskning och utbildning

Se text ovan. 

Michel Brygiewicz, Marknadschef

Michel har gedigen erfarenhet av ledarroller inom marknadsföring för företag som Oriflame och Procter & Gamble där han var ansvarig för varumärken som Pampers och Gillette. Han kommer senast från mediebyrån Starcom där han arbetade med medie- och kommunikationsstrategier för kunder som Spendrups och Electronic Arts. 

Maria Edenholm Oscarson, Stabschef Avdelningen för Administration

Maria har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Hon har tidigare arbetat i ledarroller i Regeringskansliet, ett flertal myndigheter och Rädda Barnen. Maria kommer senast från rollen som administrativ chef med uppgiften att bygga upp stödfunktionerna när den nya myndigheten Delegationen mot segregation startades.