Ledningsgrupp

Barncancerfonden leds av en generalsekreterare som är högsta befattningshavare. Ledningsgruppen består utöver generalsekreteraren av cheferna för avdelningarna Ledningsstöd, Forskning och utbildning, Råd och stöd, Insamling, Information och Kommunikation samt HR.

Nuvarande ledningsgrupp presenteras här:

Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare

Thorbjörn har lång erfarenhet från idéburen verksamhet och som ledare för organisationer inom sjukvård, utbildning och forskning. Han har bland annat varit chef för en kursgård, direktor för Ersta diakoni, vd för Vårdalstiftelsen samt haft utredningsuppdrag för Socialstyrelsen. Han har även mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag inom ideell sektor. Under sina snart 25 år som chef har han huvudsakligen varit engagerad i olika utvecklingsuppdrag.

Eva Andersson, Chefsstrateg och tf Chef Ledningsstöd

Eva är legitimerad apotekare med lång erfarenhet av strategi- och utvecklingsarbete i Sverige och internationellt. Eva har arbetat i ledande befattningar inom såväl privata, offentliga som idéburna verksamheter, bland annat på Apoteket AB, KPMG, Regeringskansliet  och Läkemedelsverket. Eva har även varit särskild utredare utsedd av regeringen.

Katarina Gold, chef för Råd och stöd

Katarina är chef och ledare från idéburen sektor och näringsliv med mångårig erfarenhet av koncernledning, strategi- och verksamhetsutveckling, public affairs och kriskommunikation. Sedan 20 år har Katarina haft, och har, förtroendeuppdrag i bland annat Rädda Barnen, Birkagårdens folkhögskola och Clowner utan gränser. Katarina är Pol. Mag med inriktning mot offentlig politik och organisation från SCORE.

Katarina Gold, tf chef för Forskning och utbildning

Se text ovan. 

Michel Brygiewicz, chef för Information och Kommunikation

Michel har tidigare arbetat i olika ledarroller inom marknadsföring med varumärken som Pampers och Gillette. Han kommer senast från mediebyrån Starcom, där han som Business Director var ansvarig för kunder som Spendrups och Electronic Arts. 

Camilla Nielsén, tf chef för Insamling

Camilla arbetar som tillförordnad chef för insamling sedan 1 oktober 2019. Hon har tidigare haft befattningar som nationell försäljningschef, VD, kundservicechef, chef för processhantering inom service och support vid företag som Vattenfall, Morinda och Telenor. Hon har även haft uppdrag som enhetschef på Kemikalieinspektionen. Camilla är också certifierad coach och COPC-koordinator, och har utbildat i både ledarskap och försäljning.

Tove Sjöblom, HR-chef

HR-chef på Barncancerfonden sedan 2018. Personalvetare med examen från Stockholms universitet. Bakgrund från olika verksamhetsområden som ideellt, media, service, pedagogik, tech, energi och sälj. Bakgrund som HR-chef på Scouterna och Scouternas folkhögskola samt Norrenergi. Har även arbetat som HR inom Schibstedkoncernen, på Blocket. Har tidigare erfarenhet av att arbete med barn med olika funktionsnedsättningar.