Styrelse

Styrelsen för Barncancerfonden består av minst åtta och högst elva ledamöter samt suppleanter. Ledamöterna utgörs av en ordförande, en varsin representant för de sex regionala föreningarna, samt externa ledamöter.

Har du övergripande frågor av mer strategisk karaktär kontaktar du vår styrelse. Har du däremot frågor som rör vår löpande verksamhet är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Styrelseordförande

Jens Schollin
Ordförande, extern ledamot sedan april 2016. Professor i pediatrik och har varit klinisk verksam i över 30 år. Har varit rektor vid Örebro Universitet i åtta år och prorektor i fyra år. Har varit klinikchef, divisionschef och ansvarig för att få läkarutbildning till Örebro Universitet. Har medverkat i flera statliga utredningar och producerat cirka 100 vetenskapliga artiklar. Har haft flera doktorander och lett två forsksrgrupper.

Telefon: 070-649 34 40

Barncancerfonden Norra

Malin Lindgren, ledamot

Extern ledamot sedan 2020. Ordförande i Barncancerfonden Norra sedan 2019, verksam i föreningen sedan 2015. Arbetar som jurist med inriktning dataskydd inom offentlig förvaltning.

Styrelseledamot: Malin Lindgren

Telefon: 070-798 38 91
Skicka e-post till Malin Lindgren

Katarina Hjertell, suppleant Barncancerfonden Norra

Barncancerfonden Mellansverige

Petter Ekelund, ledamot

Information kommer inom kort.

Telefon: XX
Skicka e-post till Petter Ekelund

Emelie Johansson, suppleant Barncancerfonden Mellansverige

Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Andreas Keymer, ledamot

Ordförande Stockholm Gotland. Verksam i föreningen sedan 2017, suppleant i fondstyrelsen 2018-2019 och ordinarie ledamot sedan maj 2020. Pappa till Lucas som insjuknade i njurcancer (wilms tumör) 2016. Arbetar som IT chef inom ICA Gruppen AB.

Telefon: 072-22 00 258
Skicka e-post till Andreas Keymer

Nina Forselius, suppleant Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Barncancerfonden Östra

Anna Iwers Isaksson, ledamot

Barncancerfonden Östra, ledamot sedan maj 2015. Arbetar på Komvux med stöd till elever i matematik och naturkunskap på gymnasienivå. Förlorade sin dotter Wera 2010 som diagnostiserades med hjärntumör 2009.

Skicka e-post till Anna Iwers Isaksson 

Åke Jonsson, suppleant Barncancerfonden Östra

Barncancerfonden Västra

Fredrik Parenius, ledamot

Barncancerfonden Västra, ledamot sedan maj 2017. Suppleant 2014-2017. Ordförande i Barncancerfonden Västra 2014-2019. Är verksam i eget konsultbolag inom inköp- och verksamhetsutveckling. Pappa till Sofia, som insjuknade i ALL 2010 och färdigbehandlades 2013.

Skicka e-post till Fredrik Parenius

Per-Fredrik Andersson, suppleant Barncancerfonden Västra

Barncancerfonden Södra

Holly Wattwil, ledamot

Ordinarie ledamot sedan maj 2020, tidigare suppleant. Diverse styrelsebefattningar inom Barncancerfonden Södra, för närvarande vice ordförande. Har en dotter som insjuknade i ALL 2002, färdigbehandlad 2004. Sitter i styrgruppen för Childhood Cancer International – Europe. Arbetar med olika typer av marknadsundersökningar.

Skicka e-post till Holly Wattwil

Adrian Wallenholm, suppleant Barncancerfonden Södra

Externa ledamöter

Elisabet Mattsson, ledamot

Extern ledamot sedan 2020. Arbetar som professor i vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Legitimerad barnmorska och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård till barn och ungdomar. Skrev avhandling om tonåringar som drabbats av cancer och disputerade 2009. Elisabets forskning idag handlar om jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet.

Telefon: 073-2297980
Skicka e-post till Elisabet Mattsson

Per-Erik Sandström, ledamot
Extern ledamot sedan 2017. Barnonkolog och har arbetat på Barncanceravdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå sedan mitten av 1990-talet. Deltar i och har tidigare varit ordförande i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).  Deltar också Svenska arbetsgruppen för uppföljning efter Barncancer (SALUB). Har 2010-2017 varit verksamhetschef för Barn och Ungdomscentrum Västerbotten. Arbetar nu återigen heltid som barnonkolog och är Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnonkologi. 

Telefon: 070-618 22 49
Skicka e-post till Per-Erik Sandström

Micael Mathsson, ledamot och vice ordförande
Extern ledamot sedan 2016. Tidigare genomfört utredningar för Barncancerfondens räkning samt vid flera tillfällen varit årsmötesordförande. Ordförande- och styrelseerfarenhet från ideella organisationer, näringsliv samt kommunal verksamhet. Grundare av konsultbolag som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Pappa till Gustaf som insjuknade i ALL 1994 och idag är förskollärare

Telefon: 070-588 33 67
Skicka e-post till Micael Mathsson

Claes de Neergaard, ledamot
Lång yrkesbana inom framför allt finanssektorn, i Sverige och i andra länder. Styrelseerfarenhet inom finans, fastigheter och industri; både privata och statliga företag samt myndigheter. Deltagit i flera statliga utredningar. F d VD för Industrifonden som investerar bl a i utvecklingsbolag inom läkemedel och medicinsk teknik. Driver f n eget konsultbolag. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Skicka e-post till Claes de Neergaard