Styrelse

Styrelsen för Barncancerfonden består av minst åtta och högst elva ledamöter samt suppleanter. Ledamöterna utgörs av en ordförande, en varsin representant för de sex regionala föreningarna, samt externa ledamöter.

Har du övergripande frågor av mer strategisk karaktär och önskar komma i kontakt med någon i styrelsen så är du välkommen att kontakta Barncancerfondens Styrelsesekretariat.  

Styrelseordförande

Jens Schollin
Ordförande, extern ledamot sedan april 2016. Professor i pediatrik och har varit klinisk verksam i över 30 år. Har varit rektor vid Örebro Universitet i åtta år och prorektor i fyra år. Har varit klinikchef, divisionschef och ansvarig för att få läkarutbildning till Örebro Universitet. Har medverkat i flera statliga utredningar och producerat cirka 100 vetenskapliga artiklar. Har haft flera doktorander och lett två forskargrupper.

Barncancerfonden Norra

Malin Lindgren, ledamot
Extern ledamot sedan 2020. Ordförande i Barncancerfonden Norra sedan 2019, verksam i föreningen sedan 2015. Arbetar som jurist med inriktning dataskydd inom offentlig förvaltning.

Katarina Hjertell, suppleant Barncancerfonden Norra

Barncancerfonden Mellansverige

Kent Hellström, ledamot
Har varit verksam i föreningen i två omgångar. 2016-2017 vice ordförande och ny invald 2020- som ledamot och ansvarig för ekonomin (ekonomisk kontaktperson). 2011 får sonen William 5 år diagnosen Hjärntumör och allt går bra men ett återfall 2016 gör att vi förlorar honom 2017.

Numera pensionerad Kommissarie vid Polismyndighetens Underrättelseavdelning och tidigare anställd vid Säpo. Utbildad operativ och strategisk analytiker samt diplomerad omvärldsanalytiker.

Vania Wahlman, suppleant Barncancerfonden Mellansverige

Barncancerfonden Stockholm Gotland

Louise Lindquist, ledamot
Louise är vice ordförande i Stockholm Gotland sedan 2023 och ledamot/suppleant sedan 2021. Hon är jurist i bakgrunden och arbetar med varumärkesutveckling ock varumärkessamarbeten. Dottern Jade insjuknade i dedifferentierad kordom i november 2019 och gick bort i februari 2020.

Rickard Holmblad, suppleant Barncancerfonden Stockholm Gotland

Barncancerfonden Östra

Åke Jonsson, ledamot
Åke är ordförande i Östra sedan 2020 och varit suppleant i styrelsen 2020-2021, och nu ordinarie från 2021. Han arbetar med oförstörande provning på kärnkraftverket i Oskarshamn. Sonen Jakob fick hjärntumör 2004 och genomgick operation, strålning och cytostatikabehandling. Han pluggar idag på komvux med siktet inställt på elektriker.

Linda Lundgren, suppleant Barncancerfonden Östra

Barncancerfonden Västra

Tommy Bergh, ledamot
Driver tekniska konsultföretag inom fordonsindustrin sedan 1997.Är styrelseordförande i de mest aktiva som finns i Göteborg och i Greensboro NC. Har suttit 1 år som ledamot i Västras styrelse med ekonomifrågor som ansvarsområde. Har varit aktiv i insamling till Fonden sedan 2014 då jag gick med i Team Rynkeby  Godmorgon Göteborg. Det blev 5 resor till Paris, både som servicemedlem och cyklist. 

Robert Aslan, suppleant Barncancerfonden Västra

Barncancerfonden Södra

Henrik Nilsson, ledamot
Har varit verksam i föreningen sedan 2010. Ledamot i Fondstyrelsen sedan 2022 och har tidigare varit suppleant i 2 omgångar samt även suttit som lekmannarevisor året 2020. Sonen genomgick behandling för ALL 2007-2010 och mår idag bra. Henrik arbetar som Head of Service inom Alfa Laval Technologies AB.

Markus Alm, suppleant Barncancerfonden Södra

Externa ledamöter

Per-Erik Sandström, ledamot
Extern ledamot sedan 2017. Barnonkolog och har arbetat på Barncanceravdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå sedan mitten av 1990-talet. Deltar i och har tidigare varit ordförande i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).  Deltar också Svenska arbetsgruppen för uppföljning efter Barncancer (SALUB). Har 2010-2017 varit verksamhetschef för Barn och Ungdomscentrum Västerbotten. Arbetar nu återigen heltid som barnonkolog. 

Anders Fridlund, ledamot
Extern ledamot sedan 2021. Utbildad inom företagsledning och styrelsearbete och verkat som ledare i olika positioner i 25 år. Arbetat i såväl stora organisationer med internationella uppdrag, baserad i Mellanöstern och i Kina, som i små snabbväxande IT-bolag. Har ofta haft uppdrag där behov av förändring och förbättring legat i fokus. Sen 2019 verksam som grundare av nytt bolag. Har som målsättning med både företag och mina engagemang att bidra till ett bättre samhälle.

Helena Linge, ledamot
Extern ledamot sedan 2023. Docent i molekylär medicin vid Lunds universitet, bedriver forskning inom seneffekter efter barncancer och tidig detektion av cancer. Hon har erfarenhet från en företags-startup som medgrundare och VD. Helena arbetar idag också med säkert nyttogörande av hälsodata, och AI i hälso- och sjukvården. Hon har ett brett nätverk från akademi, sjukvård, näringsliv, offentlig sektor och innovationssfär och har koordinerat flera multidisciplinära och tvärvetenskapliga grupperingar som fokuserat på komplexa problem. Utanför arbetet ägnar Helena tid åt familj, trädgård och den lokala idrottsföreningen.

Mikael "Micco" Grönholm, ledamot
Extern ledamot sedan 2023. Har mer än 30 års erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling. Han har arbetat både som konsult och i ledande befattningar på börsnoterade bolag. Han har också varit Head of Future på Helsingborgs stad, med ansvaret att dels driva kommunens innovationsförmåga, dels stärka dess attraktionskraft. Idag arbetar han som varumärkesstrateg på Happy Forsman & Bodenfors samt som lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där han håller i en kandidatkurs i marknadsföring.