Styrelse

Styrelsen för Barncancerfonden består av minst åtta och högst elva ledamöter samt suppleanter. Ledamöterna utgörs av en ordförande, en varsin representant för de sex regionala föreningarna, samt externa ledamöter.

Har du övergripande frågor av mer strategisk karaktär kontaktar du vår styrelse. Har du däremot frågor som rör vår löpande verksamhet är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Styrelseordförande

Jens Schollin
Ordförande, extern ledamot sedan april 2016. Professor i pediatrik och har varit klinisk verksam i över 30 år. Har varit rektor vid Örebro Universitet i åtta år och prorektor i fyra år. Har varit klinikchef, divisionschef och ansvarig för att få läkarutbildning till Örebro Universitet. Har medverkat i flera statliga utredningar och producerat cirka 100 vetenskapliga artiklar. Har haft flera doktorander och lett två forsksrgrupper.

Telefon: 070-649 34 40
Skicka e-post till Jens Schollin via styrelsens assistent Monica Ohlson

Barncancerfonden Norra

Malin Lindgren, ledamot
Extern ledamot sedan 2020. Ordförande i Barncancerfonden Norra sedan 2019, verksam i föreningen sedan 2015. Arbetar som jurist med inriktning dataskydd inom offentlig förvaltning.

Telefon: 070-798 38 91
Skicka e-post till Malin Lindgren

Katarina Hjertell, suppleant Barncancerfonden Norra

Barncancerfonden Mellansverige

Petter Ekelund, ledamot
Ordförande i Barncancerfonden Mellansverige. Medlem i föreningen sedan 1998. Sonen Andreas behandlades för en hjärntumör 1998. Arbetar som processutvecklare inom batteritillverkning på Nilar AB samt driver Ekelund Alpinsport. 

Telefon: 070-588 31 10
Skicka e-post till Petter Ekelund

Kent Hellström, suppleant Barncancerfonden Mellansverige

Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Andreas Keymer, ledamot
Ordförande Stockholm Gotland. Verksam i föreningen sedan 2017, suppleant i fondstyrelsen 2018-2019 och ordinarie ledamot sedan maj 2020. Pappa till Lucas som insjuknade i njurcancer (wilms tumör) 2016. Arbetar som IT chef inom ICA Gruppen AB.

Telefon: 072-22 00 258
Skicka e-post till Andreas Keymer

Nina Forselius, suppleant Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Barncancerfonden Östra

Åke Jonsson, ledamot
Åke är ordförande i Östra sedan 2020 och varit suppleant i styrelsen 2020-2021, och nu ordinarie från 2021. Han arbetar med oförstörande provning på kärnkraftverket i Oskarshamn. Sonen Jakob fick hjärntumör 2004 och genomgick operation, strålning och cytostatikabehandling. Han pluggar idag på komvux med siktet inställt på elektriker.

Telefon: 0702-37 60 23
Skicka e-post till Åke Jonsson 

Linda Lundgren, suppleant Barncancerfonden Östra

Barncancerfonden Västra

Tommy Bergh, ledamot
Driver tekniska konsultföretag inom fordonsindustrin sedan 1997.Är styrelseordförande i de mest aktiva som finns i Göteborg och i Greensboro NC. Har suttit 1 år som ledamot i Västras styrelse med ekonomifrågor som ansvarsområde. Har varit aktiv i insamling till Fonden sedan 2014 då jag gick med i Team Rynkeby  Godmorgon Göteborg. Det blev 5 resor till Paris, både som servicemedlem och cyklist. 

Telefon: 070-910 02 12
Skicka e-post till till Tommy Bergh

Fredrik Parenius, suppleant Barncancerfonden Västra

Barncancerfonden Södra

Holly Wattwil, ledamot
Ordinarie ledamot sedan maj 2020, tidigare suppleant. Diverse styrelsebefattningar inom Barncancerfonden Södra, för närvarande vice ordförande. Har en dotter som insjuknade i ALL 2002, färdigbehandlad 2004. Sitter i styrgruppen för Childhood Cancer International – Europe. Arbetar med olika typer av marknadsundersökningar.

Skicka e-post till Holly Wattwil

Henrik Nilsson, suppleant Barncancerfonden Södra

Externa ledamöter

Elisabet Mattsson, ledamot
Extern ledamot sedan 2020. Arbetar som professor i vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Legitimerad barnmorska och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård till barn och ungdomar. Skrev avhandling om tonåringar som drabbats av cancer och disputerade 2009. Elisabets forskning idag handlar om jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet.

Telefon: 073-2297980
Skicka e-post till Elisabet Mattsson

Per-Erik Sandström, ledamot
Extern ledamot sedan 2017. Barnonkolog och har arbetat på Barncanceravdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå sedan mitten av 1990-talet. Deltar i och har tidigare varit ordförande i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).  Deltar också Svenska arbetsgruppen för uppföljning efter Barncancer (SALUB). Har 2010-2017 varit verksamhetschef för Barn och Ungdomscentrum Västerbotten. Arbetar nu återigen heltid som barnonkolog och är Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnonkologi. 

Telefon: 070-618 22 49
Skicka e-post till Per-Erik Sandström

Micael Mathsson, ledamot och vice ordförande
Extern ledamot sedan 2016. Tidigare genomfört utredningar för Barncancerfondens räkning samt vid flera tillfällen varit årsmötesordförande. Ordförande- och styrelseerfarenhet från ideella organisationer, näringsliv samt kommunal verksamhet. Grundare av konsultbolag som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Pappa till Gustaf som insjuknade i ALL 1994 och idag är förskollärare

Telefon: 070-588 33 67
Skicka e-post till Micael Mathsson

Anders Fridlund, ledamot
Extern ledamot sedan 2021. Utbildad inom företagsledning och styrelsearbete och verkat som ledare i olika positioner i 25 år. Arbetat i såväl stora organisationer med internationella uppdrag, baserad i Mellanöstern och i Kina, som i små snabbväxande IT-bolag. Har ofta haft uppdrag där behov av förändring och förbättring legat i fokus. Sen 2019 verksam som grundare av nytt bolag. Har som målsättning med både företag och mina engagemang att bidra till ett bättre samhälle.

Telefon: 072-247 43 48
Skicka e-post till Anders Fridlund