Barncancerfondens styrelsen

Styrelse

Styrelsen för Barncancerfonden består av minst åtta och högst elva ledamöter samt suppleanter. Ledamöterna utgörs av en ordförande, en varsin representant för de sex regionala föreningarna, samt externa ledamöter.

Har du övergripande frågor av mer strategisk karaktär kontaktar du vår styrelse. Har du däremot frågor som rör vår löpande verksamhet är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Styrelseordförande

Jens Schollin
Ordförande, extern ledamot sedan april 2016. Professor i pediatrik och har varit klinisk verksam i över 30 år. Har varit rektor vid Örebro Universitet i åtta år och prorektor i fyra år. Har varit klinikchef, divisionschef och ansvarig för att få läkarutbildning till Örebro Universitet. Har medverkat i flera statliga utredningar och producerat cirka 100 vetenskapliga artiklar. Har haft flera doktorander och lett två forsksrgrupper.

Telefon: 070-649 34 40

Barncancerfonden Norra

Jonas Fahlman, ledamot

Barncancerfonden Norra, ledamot sedan maj 2018, tidigare suppleant. Ordförande i Barncancerfonden Norra 2016–2019. Pappa till Paul, som insjuknade i Langerhans cellhistiocytos 2010 och färdigbehandlades 2017. Arbetar som kundansvarig på kommunikationsbyrån Henson.

Telefon: 070-618 51 64
Skicka e-post till Jonas Fahlman

Katarina Hjertell, suppleant Barncancerfonden Norra

Barncancerfonden Mellansverige

Henrik Ericsson, ledamot

Ordinarie ledamot sedan maj 2018, tidigare suppleant. Diverse styrelsebefattningar inom BCF Mellansverige, för närvarande vice ordförande. Har en dotter som insjuknade i ALL 2007, färdigbehandlad 2010. Veterinär och docent i livsmedelsbakteriologi. Avdelningschef på Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Telefon: 070-203 38 51
Skicka e-post till Henrik Ericsson

Petter Ekelund, suppleant Barncancerfonden Mellansverige

Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Lena Palm Östman, ledamot
Ordförande Stockholm Gotland. Verksam i föreningen sedan fyra år, suppleant i fondstyrelsen 2016-2018 och ordinarie ledamot sedan 2018. Drivit egen reklambyrå sedan 1995. Jobbade tidigare på SIFO och som informationschef på Lottorna, Riksförbundet Sveriges Lottakårer. Min dotter Chantal drabbades 2002 av en hjärntumör med recidiv 2004.

Telefon: 070-735 55 28
Skicka e-post till Lena Palm Östman

Andreas Keymer, suppleant Barncancerfonden Stockholm/Gotland

Barncancerfonden Östra

Anna Iwers Isaksson, ledamot
Barncancerfonden Östra, ledamot sedan maj 2015. Ordförande i Barncancerfonden Östra. Arbetar på Komvux med stöd till elever i matematik och naturkunskap på gymnasienivå. Förlorade sin dotter Wera 2010 som diagnostiserades med hjärntumör 2009.

Skicka e-post till Anna Iwers Isaksson 

Klas Skytt, suppleant Barncancerfonden Östra

Barncancerfonden Västra

Fredrik Parenius, ledamot

Barncancerfonden Västra, ledamot sedan maj 2017. Suppleant 2014-2017. Ordförande i Barncancerfonden Västra 2014-2019. Är verksam i eget konsultbolag inom inköp- och verksamhetsutveckling. Pappa till Sofia, som insjuknade i ALL 2010 och färdigbehandlades 2013.

Skicka e-post till Fredrik Parenius

Per-Fredrik Andersson, suppleant Barncancerfonden Västra

Barncancerfonden Södra

Anders Färemo, ledamot
Barncancerfonden Södra, ledamot sedan 2016. Vice ordförande i Barncancerfonden Södra. Egen företagare. Förlorade 2007 sin dotter Matilda, som diagnostiserades med hjärntumör 2002.

Skicka e-post till Anders Färemo

Holly Wattwil, suppleant Barncancerfonden Södra

Externa ledamöter

Mats Alpberg, ledamot
Extern ledamot sedan april 2016. Serieentreprenör med kreativ och digital ådra. Har startat och varit drivkraften i över 20 större projekt och bolag nationellt och internationellt inom telekommunikation, retail och underhållning. Bland andra Halebop, Tunigo (som nu är en del av Spotify), StjärnaFyrkant, Way Out West, Ryoulive. Förlorade dottern Pia 1992 som insjuknade i ALL när hon var 2 år.

Telefon: 070-555 66 00
Skicka e-post till Mats Alpberg

Per-Erik Sandström, ledamot
Extern ledamot sedan 2017. Barnonkolog och har arbetat på Barncanceravdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå sedan mitten av 1990-talet. Deltar i och har tidigare varit ordförande i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).  Deltar också Svenska arbetsgruppen för uppföljning efter Barncancer (SALUB). Har 2010-2017 varit verksamhetschef för Barn och Ungdomscentrum Västerbotten. Arbetar nu återigen heltid som barnonkolog och är Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnonkologi. 

Telefon: 070-618 22 49
Skicka e-post till Per-Erik Sandström

Micael Mathsson, ledamot och vice ordförande
Extern ledamot sedan 2016. Tidigare genomfört utredningar för Barncancerfondens räkning samt vid flera tillfällen varit årsmötesordförande. Ordförande- och styrelseerfarenhet från ideella organisationer, näringsliv samt kommunal verksamhet. Grundare av konsultbolag som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Pappa till Gustaf som insjuknade i ALL 1994 och idag är förskollärare

Telefon: 070-588 33 67
Skicka e-post till Micael Mathsson

Claes de Neergaard, ledamot
Lång yrkesbana inom framför allt finanssektorn, i Sverige och i andra länder. Styrelseerfarenhet inom finans, fastigheter och industri; både privata och statliga företag samt myndigheter. Deltagit i flera statliga utredningar. F d VD för Industrifonden som investerar bl a i utvecklingsbolag inom läkemedel och medicinsk teknik. Driver f n eget konsultbolag. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Skicka e-post till Claes de Neergaard