Vår historia

Vår kamp mot barncancer började 1979. Oroliga föräldrar och vårdpersonal gick samman för att stoppa nedläggningen av Sveriges då enda barncanceravdelning. Det blev fröet till Barncancerfonden som bildades 1982.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer, och vissa av dem kommer att vara helt chanslösa inför sin diagnos. Men det finns hopp. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag överlever idag drygt 85 procent av barnen som drabbats. I slutet på 1970-talet var motsvarande siffra 50 procent.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Genom drygt ett par hundra forskningsprojekt per år försöker vi hitta nya och bättre metoder som kan lindra och bota barncancer. Vår förhoppning är att kunna lösa barncancerns gåta. Andra viktiga uppgifter är att stödja barn och familjer som drabbas, samt att driva cancersjuka barns frågor i samhället. På skolor och i andra forum berättar vi därför om barncancer och vad vi gör för att bekämpa den.

Vår kamp mot barncancer började 1979 då den allra första barncancerföreningen bildades under namnet ”Föreningen för barn med blod-och tumörsjukdomar”.  Att använda ordet barncancer gick inte – det ansågs vara alldeles för laddat.

I februari 1979 samlades ett hundratal personer till ett stormöte med målet att få politikerna att se behovet av en egen barnonkologisk avdelning vid Karolinska universitetssjukhuset. Initiativtagare var oroliga föräldrar och vårdpersonal. Det var vid detta tillfälle som den första barncancerföreningen bildades. Efter två månaders kamp hade sjukhusledning och politiker blivit övertygade och den barnonkologiska avdelningen blev verklighet.

Idén om att bilda lokala barncancerföreningar spreds från Stockholm till andra stora sjukhus runtom i Sverige. Föreningarnas vision var ett gemensamt forum där alla resurser kunde samlas för att påverka och föra de cancersjuka barnens talan. Det ledde till att Barncancerfonden bildades den 1 januari 1982. Idag är Barncancerfondens högsta önskan och främsta mål att alla barn som får cancer ska överleva och leva ett gott liv. Men det är fortfarande mycket som krävs för att nå dit.