_DSC1214_720x405_webb.jpg

Internationella barncancerdagen

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Då uppmärksammas barn med cancer världen över.

I Sverige tänder vi ljus varje år den 15 februari för alla barn som någon gång drabbats av cancer och för att sätta ljus på barncancerfrågan. 

Barncancerfonden kämpar för en framtid där ingen längre ska behöva vara rädd för barncancer - där alla drabbade överlever och kan leva ett gott liv. För att komma dit måste behandlingarna bli elakare mot cancern och snällare mot barnen.

Besök vår digitala ljusmanifestation, där över 40 000 ljus redan brinner, och visa även ditt stöd för alla som drabbas av barncancer. 

Barncancer i Sverige 

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • I snitt överlever 85 procent, men det varierar mycket beroende på diagnos. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer, till exempel kognitiva nedsättningar, hjärt- och kärlsjukdomar eller sekundär cancer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.