Internationella barncancerdagen

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Då uppmärksammas barn med cancer världen över.

I Sverige tänder vi ljus varje år den 15 februari för alla barn som någon gång drabbats av cancer och för att sätta ljuset på barncancerfrågan. Tidigare år har det anordnats ljusmanifestationer runt om i landet men i år är det svårare att mötas fysiskt på grund av den pågående pandemin, därför uppmuntrar vi alla att visa sitt stöd genom att besöka vår digitala ljusmanifestation, där över 30 000 ljus redan brinner. 

Barncancer i Sverige – och i världen

Varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. Cirka 85 procent av barnen överlever. I världen drabbas cirka 300 000 barn (0-19 år)* varje år, men långt ifrån alla dessa barn har tillgång till den behandling som krävs för att bota sjukdomen. Genom att sprida forskningsresultat och öka kunskapen om barncancer bidrar vi till att fler kan överleva.

*Källa: International Agency for Reasearch on Cancer.