Internationella barncancerdagen

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Då uppmärksammas barn med cancer världen över.

I Sverige tänder vi ljus varje år den 15 februari för alla barn som någon gång drabbats av cancer och för att sätta ljuset på barncancerfrågan.

Under årets internationella barncancerdag tändes tusentals ljus. På flera platser runt om i Sverige anordnades ljusmanifestationer och på Barncancerfondens ljussajt brinner nu drygt 8 000 digitala ljus.

Vill du anordna en ljusmanifestation till nästa år? Ta kontakt med den lokala barncancerföreningen på din ort för mer information och tips om hur du går tillväga!

Här hittar du information var ljusmanifestationerna hålls runt om i Sverige.

(listan uppdateras löpande)

Barncancer i Sverige – och i världen

Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. Cirka 85 procent av barnen överlever. I världen drabbas cirka 300 000 barn (0-18 år)* varje år, men långt ifrån alla dessa barn har tillgång till den behandling som krävs för att bota sjukdomen. Genom att sprida forskningsresultat och öka kunskapen om barncancer bidrar vi till att fler kan överleva.

*Källa: International Agency for Reasearch on Cancer.

Stöd barncancerforskningen

Din gåva gör att vi kan fortsätta bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och stöd de behöver.

Ge en gåva