_DSC1214_720x405_webb.jpg

Internationella barncancerdagen

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Då uppmärksammas barn med cancer världen över.

I Sverige tänder vi ljus varje år den 15 februari för alla barn som någon gång drabbats av cancer och för att sätta ljuset på barncancerfrågan. Tidigare år har det anordnats ljusmanifestationer runt om i landet men i år är det svårare att mötas fysiskt på grund av den pågående pandemin, därför uppmuntrar vi alla att visa sitt stöd genom att besöka vår digitala ljusmanifestation, där över 30 000 ljus redan brinner. 

Barncancer i Sverige 

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn 1-14 år i Sverige. 
  • I snitt överlever 85 procent, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer, till exempel kognitiva nedsättningar, hjärt- och kärlsjukdomar eller sekundär cancer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.