Olle Björks stipendium

Olle Björks stipendium delas varje år ut till personer som på olika sätt utmärkt sig genom sina insatser för barn med cancer.

Barcancerdoktorn Olle Björk har behandlat tusentals barn under sina närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. Under många år var han även generalsekreterare för Barncancerfonden. När han gick i pension år 2015 instiftades ett stipendium – Olle Björks stipendium, som delas ut till personer som utmärkt sig i sin yrkesroll inom vård och forskning eller genom ett ideellt engagemang som inte innefattar att samla in pengar.

Stipendiet, som har inrättats av Barncancerfondens styrelse, är på 100 000 kronor och delas ut årligen, under 10 år (med start 2016) i samband med Barncancerfondens årsmöte. Familjer, vårdpersonal och andra som deltar i, eller berörs av, barncancervården på något sätt kan nominera stipendiater. Den som mottar stipendiet kan vara en organisation, en person eller en förening. Stipendiet kan också delas upp på flera mottagare.

Vinnarna beslutas av en kommitté bestående av Olle Björk, Jens Schollin, Barncancerfondens styrelseordförande och Lena Palm, verksam i Barncancerfonden Stockholm-Gotland och med egen erfarenhet av barncancer.

Stipendiat(er) presenteras på Barncancerfondens årsmöte.

Sista nomineringsdag är fredag 15 januari 2021.

DEN NOMINERADE:

NOMINERAS AV: