Olle Björks stipendium

Barncancerdoktorn Olle Björk har behandlat tusentals barn under närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. När han i september 2015 lämnade sin tjänst som generalsekreterare i Barncancerfonden för att gå i pension inrättades ett stipendium i hans anda.

Under de kommande tio åren (med start 2016) delas Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer ut till personer som utmärkt sig och betytt mycket för barnen. 

Stipendiet, som har inrättats av Barncancerfondens styrelse, är på 100 000 kronor och kommer att delas ut årligen i tio år i samband med Barncancerfondens årsmöte. Vinnarna beslutas av en kommitté där ordföranden för Barncancerfondens styrelse får hjälp av Olle själv samt av Lena Palm, ordförande i styrelsen för Barncancerfonden Stockholm Gotland.

Familjer, vårdpersonal och andra som deltar i eller berörs av barncancervården på något sätt kan nominera stipendiater. Kommittén kan även själv föreslå kandidater. Den som mottar stipendiet kan vara en organisation, en person eller en förening. Stipendiet kan också delas upp på flera mottagare.

Stipendiat(er) presenteras på Barncancerfondens årsmöte våren 2020.

Sista nomineringsdag: 17 januari 2020.

DEN NOMINERADE:

NOMINERAS AV: