Tidigare stipendiater

2023

Ingrid Øra har arbetat inom svensk barnonkologi i mer än 30 år. Hon har varit kliniskt aktiv parallellt med stor forskningsaktivitet. Särskilt stor betydelse är hennes pionjärinsats inom svensk barnonkologi för att möjliggöra att barn med svårbotad cancer får delta i studier av nya läkemedel. Hennes utvecklande arbete med läkemedelsprövningsenheten har lett till flera stora studier som ökar möjligheten till nya behandlingar.

Konsultsjuksköterskorna Marie Sandgren, Ida Johansson, Anna Hallman, Hanna Martinsson, Therese Helmersson, Jennie Stigmar, Ulrika Persson, Ulrika Larsson, Karin Fritzson och Annica Filander.

Vid varje Barncancercentrum finns konsultsjuksköterskor som har till uppgift att hjälpa familjer och barn under och efter cancerbehandlingen. De har utarbetat nationella riktlinjer som gör att alla barn och deras familjer får lika omhändertagande. Detta skapar en trygghet i samspelet mellan familj, vård, skola och andra viktiga sammanhang.

2022

Lisanne Triezenberg tog Supersnöret till Sverige 2012. Hon har sett till att alla barn under 18 år som drabbas av cancer i Sverige kan skapa sitt eget Supersnöre. Idag är det en naturlig och viktig del av drabbades och familjers vardag och ett stort stöd till vårdpersonalen. Från sitt kök i Floda distribuerar Lisanne årligen ut 60 000 pär­lor och informationsmaterial till landets sjukhus.

Konsultsjuksköterskorna för barn med hjärntumör: Johanna Mårtensson, Linnéa Larsson, Jessica Hultman, Eivor Fasth, Lina Lundquist, Elisabeth Björn, Ann-Christin Björklund, Victoria Wennberg och Marita Vikström Larsson.

Hjärntumörer hos barn behandlas med medicin och ofta kirurgi men det fodras också ett stort engagemang, uthållighet och omtanke. Sjukdom och behandling av barn med hjärntumör medför ofta kvarstående problem som behöver behandling, stöd och omtanke under många år. Hjärntumörsjuksköterskorna är de som tar hand om dessa barn och deras familjer och ger de den viktiga tryggheten i kontakten med vården.

2021

Birgitta Lannering har genom sitt arbete på många sätt bidragit till en förbättrad vård och överlevnad för barn med hjärntumör.

Bengt Gustavsson har i många år varit en ledande person inom barnneurokirurgi och är också en uppskattad lärare och handledare för både svenska och utländska neurokirurger.

2020

Camilla Häger, för framtagning av handbok som systematiskt behandlar såväl vård som medicinska aspekter inom barnonkologin.

Torben Ek, för sitt bidrag till samarbete och struktur inom barncancervården.

Catharina Kumlien, för initiativ och arbete med att etablera Nordens första och Sveriges enda barnhospice, Lilla Erstagården

2019

Laura Peterson de Maria, för sitt ideella engagemang för att skapa glädje kring mellanmålsstunden för barnen på Nya Karolinska.

Margaretha Stenmarker, för sin forskning om hur barnonkologer hanterar jobbets känslomässigt påfrestande sida.

Karin Enskär, för sitt engagemang och sin drivkraft som har gjort att omvårdnad idag fått kvalitet och djup inom barnonkologisk vetenskap.

Per Kogner, för sin betydande forskning inom biologisk grundforskning för att förstå cellmekanismer som orsakar cancer.

2018

Ingrid och Ingemar Persson, för grundandet av Almers hus som genom åren har blivit ett kärt begrepp inom svensk barncancervård och en betydelsefull plats för många familjer.

Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm, för sitt arbete med att instifta prövningsenheten HOPE på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

2017

Anders Castor, för att genom sin forskning bidragit till att höja kunskapen om svåra etiska frågor inom barncancervården.

Göran Gustafsson, för att ha lagt grunden för det som idag är det svenska barncancerregistret.

Kirsti Pekkanen, bland annat för att ha varit drivande i att starta både barncancercentrum och seneffektsmottagningar.

2016

Margareta af Sandeberg, för sina mångåriga och viktiga insatser inom barnonkologin.

Eva Turup, för sina mångåriga och viktiga insatser inom barnonkologin.

Jonas Abrahamsson, för sitt ihärdiga arbete för att behandla barn med leukemi.

Bengt Sandstedt, för sitt arbete med att förbättra diagnostik och behandling av Wilms tumör.