Tidigare stipendiater

2020

Camilla Häger, för framtagning av handbok som systematiskt behandlar såväl vård som medicinska aspekter inom barnonkologin.

Torben Ek, för sitt bidrag till samarbete och struktur inom barncancervården.

Catharina Kumlien, för initiativ och arbete med att etablera Nordens första och Sveriges enda barnhospice, Lilla Erstagården

2019

Laura Peterson de Maria, för sitt ideella engagemang för att skapa glädje kring mellanmålsstunden för barnen på Nya Karolinska.

Margaretha Stenmarker, för sin forskning om hur barnonkologer hanterar jobbets känslomässigt påfrestande sida.

Karin Enskär, för sitt engagemang och sin drivkraft som har gjort att omvårdnad idag fått kvalitet och djup inom barnonkologisk vetenskap.

Per Kogner, för sin betydande forskning inom biologisk grundforskning för att förstå cellmekanismer som orsakar cancer.

2018

Ingrid och Ingemar Persson, för grundandet av Almers hus som genom åren har blivit ett kärt begrepp inom svensk barncancervård och en betydelsefull plats för många familjer.

Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm, för sitt arbete med att instifta prövningsenheten HOPE på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

2017

Anders Castor, för att genom sin forskning bidragit till att höja kunskapen om svåra etiska frågor inom barncancervården.

Göran Gustafsson, för att ha lagt grunden för det som idag är det svenska barncancerregistret.

Kirsti Pekkanen, bland annat för att ha varit drivande i att starta både barncancercentrum och seneffektsmottagningar.

2016

Margareta af Sandeberg, för sina mångåriga och viktiga insatser inom barnonkologin.

Eva Turup, för sina mångåriga och viktiga insatser inom barnonkologin.

Jonas Abrahamsson, för sitt ihärdiga arbete för att behandla barn med leukemi.

Bengt Sandstedt, för sitt arbete med att förbättra diagnostik och behandling av Wilms tumör.