Årsmötet och valberedningen

Barncancerfondens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 maj varje år. Årsmötet väljer bland annat styrelse och revisorer, beslutar om arvoden och övriga ersättningar, ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändringar samt godkänner årsredovisningen.

Barncancerfondens förvaltning och arbete utgår från organisationens stadgar samt de beslut som årsmötet och styrelsen fattar. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara regel- och policystyrda för att minska sårbarhet och personberoende.

Årsmötets förfarande stipuleras under Kapitel 2 i stadgarna.  

Valberedningen 

Valberedningens sammansättning och arbete stipuleras under Kapitel 2 §8 i stadgarna. Valberedningen består av:   

Fredrik Parenius (ordförande), Barncancerfonden Västra

Skicka e-post till Fredrik

Henrik Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige

Skicka e-post till Henrik

Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland

Skicka e-post till Nina

Katarina Hjertell, Barncancerfonden Norra

Skicka e-post till Katarina  

Nina Lann, Barncancerfonden Södra 

Skicka e-post till Nina