Remissvar

Här hittar du våra yttranden i olika frågor.

Hälso- och sjukvård

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76) 

Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården  

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (DS 2023:8)

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Socialförsäkring

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet samt promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga  (SOU 2021:69)

Andra skriftliga inspel

Barncancerfonden kompletterande inspel till uppdateringen av den nationella cancerstrategin

Inspel till Vårdansvarskommitténs öppna konsultation

Skriftligt inspel till utredning om sekundäranvändning av hälsodata

Inspel till kommande forsknings- och
innovationspolitiska proposition

Skriftligt inspel till arbetet med en uppdaterad cancerstrategi