Visselblåsarsystem

För Barncancerfonden är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Vi har ett visselblåsarsystem för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar för att vi lever som vi lär.

Vi är angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom verksamheten.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att ta kontakt med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma. Men vid allvarliga oegentligheter kan det finnas behov av att vara anonym som informatör.

Därför erbjuder vi ett visselblåsarsystem tillsammans med Lantero. Systemet är avsett att fånga upp allvarliga missförhållanden som faller inom visselblåsarlagen. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarsystemets rutiner. Informatören kommer då att hänvisas till annan lämplig part.

Ärenden går till en oberoende extern advokat för rapportering till en särskilt utsedd intern förtroendegrupp med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

För att lämna en rapport, gå via länken https://lantero.report/barncancerfonden och fyll i ett formulär med relevant information. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan.

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter 

Enligt den nya svenska visselblåsarlagen är det möjligt att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”.  Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. 

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information finns på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/