Kommunikation och marknadsföring

Det är viktigt att vår kommunikation förmedlar våra kärnvärden – hopp, mod och ansvar. I all vår kommunikation möter du barn som drabbats av barncancer och deras familjer och vi är mycket glada över det intresse som finns hos drabbade barn och familjer att delta i vår kommunikation.

Barn och cancer hör inte ihop

Barncancerfonden har stort förtroende och uppfattas som en trovärdig organisation. Ett konsekvent uttryck och stringens i vår kommunikation är viktigt för igenkänningen men också för varumärkets förtroende och dess associationer.

Hösten 2019 lanserade Barncancerfonden kommunikationskonceptet ”Barn och cancer hör inte ihop”. Kommunikationskonceptet lyfter fram att det finns ord som passar bra ihop med barn och ord som aldrig någonsin borde skrivas ihop med barn. Förutom att påvisa det orättvisa i att drabbas av barncancer, visar konceptet även på det oförklarliga med sjukdomen. Forskarna har ännu inte svaret på varför vissa insjuknar, det är en sjukdom och ett ord som inte borde finnas.

Vår marknadsföring

För nå ut med vårt viktiga budskap behöver vi på Barncancerfonden kommunicera och marknadsföra oss. Det är viktigt att våra insamlade medel används ändamålsenligt och effektivt. Vi är därför restriktiva med hur vi använder pengar för kommunikation och marknadsföring och tar gärna emot möjligheter att nå ut med vårt budskap utan kostnad. Vi har goda samarbeten med Clear Channel, TV4-gruppen och andra TV- och mediekanaler som erbjuder oss mycket kostnadsfritt medieutrymme. Hela 75 % (!) av våra medieinvesteringar är kostnadsfria då Barncancerfonden givits annonsyta av olika aktörer.