Peter fick rätt – tack vare Barncancerfondens Rättshjälp

Peter Brolin är en av många vuxna barncanceröverlevare som har kämpat hela sitt liv med att få rätt hjälp och stöd av samhället. Tack vare Barncancerfondens juridiska stöd, Rättshjälpen, har han nu fått beviljat halv sjukersättning. – Det känns skönt att äntligen få det som jag har rätt till, säger Peter.

När Peter Brolin, som i dag är 37 år gammal, var i 10-årsåldern genomgick han en aggressiv cancerbehandling som har kommit att prägla hela hans liv. Peter fick många olika sena komplikationer av behandlingen, däribland försämrad näringsupptagningsförmåga, undervikt, nedsatt funktion av flera inre organ, hormonella problem, muskelsvaghet, värk, trötthet och starr.

Hans hälsa har gjort det svårt för Peter att arbeta i vuxen ålder. Då han inte haft någon inkomst och inte kunnat hitta ett jobb som fungerat har familjen vid två tillfällen ansökt om sjukersättning. Båda gångerna har Försäkringskassan avslagit ansökan med motiveringen att han inte haft tillräckligt nedsatt arbetsförmåga för att vara berättigad till sjukersättning.

– Man blir förbannad. Självklart går Peters hälsa i första hand och vi föräldrar har gjort allt vi kan för att få honom på fötter och se till att han får rätt vård. Men vi tycker ju också att han borde ha rätt till sjukersättning, säger pappa Robert Brolin.

Även Peter har känt sig sviken av samhället. Avslagen från Försäkringskassan har påverkat honom mycket och gjort att han känt sig misstrodd och inte tagen på allvar.

– Det är jobbigt. Men jag vet ju att jag inte är ensam om att inte ha fått rätt hjälp, säger han.

Peter Brolin, 37 år, Mamma Lena, pappa Robert  sitter och pratar hemma i vardagsrummet på Djurö.

Sammansvetsad familj

Vi sitter i paret Brolins vardagsrum på Djurö i Stockholms skärgård, utanför de stora fönstren syns det glittrande havet. Utspritt på halvön finns flera hus som tillhör Peters systrar och farbror, och även ett hus som är Peters egna krypin.

Familjen är nära sammansvetsad och umgås mycket. Mamma Lena lagar gärna middag till Peter, och han tycker om att veta att föräldrarna finns nära till hands.

– Men det är väldigt skönt att ha ett eget hus, säger Peter med ett snett leende. 

När Peter var ett år gammal gick hans storebror Christian bort. Han hade drabbats av leukemi till följd av en ovanlig genetisk defekt i benmärgen. Peters föräldrar var under hela hans uppväxt oroliga för att även han hade samma mutation, och bestämde sig för att göra ett benmärgsprov på Peter när han var i tioårsåldern. Provet visade att Peter, tvärt emot vad läkarna trott, också hade samma defekt.

Förebyggande behandling

I förebyggande syfte fick Peter genomgå en aggressiv behandling för att förhindra att även han skulle utveckla leukemi. Han behandlades med helkroppsstrålning och fick genomgå flera cytostatikakurer.

Behandlingen var lyckad, Peter fick aldrig leukemi. Men den kom med ett högt pris i form av livslånga komplikationer och kraftigt försämrad hälsa.

– Peter har inte fått den eftervård som han skulle ha fått, säger mamma Lena.

Både Robert och Lena har gjort allt för att hjälpa sin son. Under en period i Peters sena tonår flyttade de med Peter till Spanien, eftersom han där nere mådde bättre både fysiskt och psykiskt. De blev kvar i Spanien i sju år.

– Som förälder gör man ju allt man kan för sina barn, säger Robert.

När familjen kom tillbaka till Sverige försämrades Peters hälsa igen. Han gick ner mer i vikt, fick mer värk och hade allt sämre ork.

Det var då kampen om att få sjukersättning började. Robert berättar om alla timmar han lagt på vårdkontakter, telefonsamtal till Försäkringskassan och jagande av rätt papper och intyg som skulle kunna styrka Peters svårigheter att klara av ett jobb.

– Jag har till och med åkt in till Försäkringskassans huvudkontor och stått i timmar i kö i förhoppning om att få prata med en handläggare. Men till ingen nytta, säger Robert.

Peter Brolin, 37 år, Mamma Lena och pappa Robert går tillsammans på en landsväg.

Tog kontakt med Rättshjälpen

Efter att de fått avslag på sin andra ansökan om sjukersättning fick familjen under ett läkarbesök tips om Barncancerfondens satsning Rättshjälpen. Peter mådde vid den här tiden dåligt psykiskt och hade mer eller mindre givit upp hoppet om att få rätt stöd. Men pappa Robert kände att han ville göra ett sista försök för att hjälpa sin son och tog kontakt.

– De var så trevliga och tillmötesgående. Juristen vi fick kontakt med skötte det mesta, vi behövde inte göra någonting, säger Robert.

Robert hade ett inledande telefonsamtal med en jurist på Barncancerfondens samarbetspartner HELP. Därefter samlade han ihop och skickade över all dokumentation, såsom läkarintyg och tidigare beslut från Försäkringskassan. Efter det har familjen inte behövt lägga alls mycket tid och energi på ärendet, något de upplevt som väldigt skönt.

Såg grund för överklagan

Det var juristen Jacob Johnsson som tog sig an Peters ärende och tog över all kontakt med berörda myndigheter.

– När jag gick igenom allt underlag från Peters långa sjukdomshistorik stod det klart för mig att Peter borde ha rätt till sjukersättning. Jag bedömde underlaget som utförligt, det framgick klart och tydligt att arbetsförmågan var nedsatt gentemot alla sorters arbeten. Min rekommendation var att beslutet skulle överklagas till förvaltningsrätten, vilket också familjen ville göra, berättar Jacob.

Jacobs bedömning var att Försäkringskassan valt en enkel utväg genom att hänvisa till att Peter skulle kunna utföra ett arbete med rätt förutsättningar. Ett arbete som inte är fysiskt krävande, som inte kräver förflyttningar och samtidigt inte är för koncentrationskrävande. Problemet är bara att den typen av arbetsplatser knappt finns i verkligheten, enligt Jacob. Han kallar dem ”teoretiska arbetsplatser” och menar att Försäkringskassan ofta hänvisar till dem för att på så sätt slippa ge sjukersättning.

Ung man i kontorsmiljö som ler mot kameran

Försäkringskassan backade

Jacob Johnsson skickade in en överklagan till förvaltningsrätten, kompletterad med styrkande rättspraxis från andra liknande fall. När Försäkringskassan delgavs den nya överklagan valde de självmant att backa på sitt tidigare beslut och gav Peter rätt till 50 procents sjukersättning.

Totalt tog ärendet cirka tre månader, och för familjen var det en otrolig lättnad att ha fått professionell hjälp, men också att de äntligen fått rätt efter så många års kamp.

– Vi är så otroligt tacksamma för den här hjälpen, vi hade nog aldrig klarat det själva, säger pappa Robert.

Peter Brolin, 37 år, i keps i sin trädgård.

Positiv vändning

Både Robert och Lena börjar bli till åren, och känner en enorm lättnad över att Peters framtid nu ser betydligt ljusare ut. Den ekonomiska aspekten är viktig, men framför allt är de glada över att Peters humör fått en boost av beslutet.

– Han är mycket piggare och gladare nu, säger Robert.

Även Peter ser framtiden med betydligt mer tillförsikt. Han hoppas också kunna få lite mer ordning på näringsintaget, något som kan ge honom mer energi och ge kroppen en chans att bli starkare. Kan han hitta ett jobb med rätt förutsättningar är han redo att ge det en chans. Helst skulle han vilja ha ett jobb som inte är fysiskt krävande och gärna i närheten av hemmet.

– Jag vill klara mig själv och försöka göra mer på egen hand. På ett sätt är det bra att jag fått halv sjukersättning, för hittar jag ett jobb på halvtid kan jag ta det nu, säger han. 

Vägskylt på en landsväg där det står Christians väg.

FAKTA/Peter Brolin

Ålder: 37 år.

Familj: Mamma Lena, pappa Robert och syster Anna. Storebror Christian gick bort i leukemi när Peter var 1 år gammal.

Bor: Djurö i Stockholms skärgård.

Diagnos: Har en genetisk defekt i benmärgen som kan leda till leukemi. Fick i 10-årsåldern förebyggande behandling med cytostatika och helkroppsstrålning i syfte att förhindra cancer. Fick flera sena komplikationer, däribland försämrad näringsupptagningsförmåga, undervikt, nedsatt funktion av flera inre organ, hormonella problem, muskelsvaghet, värk, trötthet, starr.

Intressen: Historia, att köra och meka med sin fyrhjuling.

Drömmer om: Att bli tillräckligt pigg och stark för att kunna börja jobba.

FAKTA / Rättshjälpen

  • Rättshjälpen är ett gratis stöd för familjer som drabbats av barncancer samt vuxna barncanceröverlevare som behöver juridisk rådgivning eller som har frågor kring kontakt med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.
  • Rättshjälpen kan användas för både små och stora frågor, till exempel ansökan om olika typer av ersättning från Försäkringskassan, barnförsäkring och sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • Rättshjälpen är helt kostnadsfritt och tillhandahålls av Barncancerfonden i samarbete med företaget HELP.
  • Klicka på länken för mer information och ansökningsformulär.