kram.jpg

Om föreningen

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. En av föreningens viktigaste uppgifter är att göra situationen lite lättare för de drabbade familjerna. Vi kan inte bota, men vi kan göra tillvaron något ljusare.

Barncancerfonden Mellansverige är en ideell förening för familjer med barn som drabbats av cancer. Föreningen genomför aktiviteter för att bidra till trygghet och glädje när livet är som svårast, och finns som stöd i många år efter avslutad behandling.

Arbetet kan genomföras tack vare engagerade medlemmar samt bidrag från företag och privatpersoner.

Barncancerfonden Mellansverige har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.

Det finns sex regionala föreningar som alla arbetar tillsammans med Barncancerfonden för att bekämpa barncancer och stödja de familjer som drabbas.

Om du lever nära barncancer kan det vara skönt att träffa andra som vet hur det känns. Andra som förstår hur det är när livet ställs på ända, som är eller har varit i en liknande situation. Därför arrangerar Barncancerfonden Mellansveriges olika stödgrupper aktiviteter och träffar för cancerdrabbade barn, syskon, föräldrar och nära anhöriga under och efter sjukdomstiden. Vi vill vara en plats för familjer att träffas på.

Barncancerfonden Mellansverige bedriver verksamhet i:

 • Dalarnas län
 • Gävleborgs län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Västmanlands län
 • Örebro län

På barncanceravdelningen på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala vårdas även barn från Åland. Föreningen bedriver ingen verksamhet på Åland men drabbade barn och deras familjer hälsas naturligtvis välkomna till föreningens aktiviteter. 

Förutom aktiviteterna och träffarna som föreningen arrangerar gör vi även detta:

 • Tillhandahåller tre lägenheter i Uppsala som kostnadsfritt kan disponeras av familjer samt anhöriga då barnen är inskrivna på Akademiska barnsjukhusets barnonkologiska avdelning.
  Läs mer här
 • Anordnar läger, utflykter och andra tillfällen där man får träffas, utbyta erfarenheter och umgås.
 • Rekreationsmöjligheter via våra lägenheter i Sälen. Läs mer här
 • Erbjuder samtalsjour och skickar ryggsäckar till nyinsjuknade barn.
 • Köper in saker och tillhandahåller annat som kan öka trivseln och välbefinnandet på sjukhusen.

Föreningen får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer.

Läs en informationsfolder om Barncancerfonden Mellansverige
Folder