Uppsalalägenheter

En del av Barncancerfonden Mellansveriges stöd till drabbade familjer är att erbjuda tillfälligt boende under sjukhusperioderna.

Föreningen tillhandahåller sedan lång tid tillbaka tre lägenheter i centrala Uppsala som kostnadsfritt kan disponeras av familjer och anhöriga då barnen är inskrivna på Akademiska sjukhusets barnonkologiska avdelning. Lägenheterna är fullt utrustade och lämpar sig både för kortare och längre vistelser.

Bostadsrätterna ägs av föreningen och ligger på Trädgårdsgatan i kvarteret Grillska gården, med gångavstånd till sjukhuset. Syftet är att underlätta sjukhusvistelsen för drabbade familjer. Lägenheterna förmedlas genom avdelningen på sjukhuset.

Läs artikel om Uppsalalägenheterna: Första intrycket: ”Ett hem”