Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, detta för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala finns fyra konsultsjuksköterskor, två med inriktning mot barn med barncancer och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

"Världens bästa jobb" Läs artikel om våra konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskor för barn med barncancer

Hanna Martinsson
Telefon: 018-617 03 18
E-post: hanna.martinsson@akademiska.se

Zuzana Tezera
E-post: zuzana.tezera@akademiska.se

Konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43      
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Victoria Wennberg
Telefon: 018 – 617 09 79, 072-450 82 84
E-post: victoria.larsson@akademiska.se