Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala finns fyra konsultsjuksköterskor, två med inriktning mot barn med barncancer och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Konsultsjuksköterskor för barn med barncancer

Hanna Martinsson
Telefon: 018-617 03 18
E-post: hanna.martinsson@akademiska.se

Zuzana Tezera
E-post: zuzana.tezera@akademiska.se

Konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43      
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Victoria Wennberg
Telefon: 018 – 617 09 79, 072-450 82 84
E-post: victoria.larsson@akademiska.se