barn-sjukhus_wide.jpg

Barncancercentrum

De barn som drabbas av barncancer i vår region får sin diagnos på barncanceravdelningen på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Barncanceravdelningen i Uppsala har tillgång till kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, sjukhuspräst, lekterapi och skola. För tillresta familjer finns patienthotell.

Barncancerfonden Mellansverige har tre lägenheter i centrala Uppsala. Här kan tillresta familjer bo tillsammans. Även anhöriga till familjen får vistas här. Avdelning 95 A, Akademiska barnsjukhuset, ansvarar för bokningen medan Barncancerfonden Mellansverige står för alla kostnader (hyra, el och bredband).

Ibland kan det sjuka barnet tillsammans med en förälder vara på sjukhuset, medan resten av familjen bor i lägenheten. Även om man är långt hemifrån finns man nära varandra och föräldrar kan turas om att vara på sjukhuset med barnet som är under behandling.

Kontakt

Konsultsjuksköterskor för barn med barncancer:

Anna Hallman (vikarie)
Telefon: 018-617 03 18
E-post: anna.hallman@akademiska.se

Victoria Wennberg (vikarie)
Telefon: 018-617 09 79, 072-450 82 84
E-post: victoria.wennberg@akademiska.se

Hanna Martinsson (tjänstledig)

Konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör:

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43      
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Victoria Wennberg
Telefon: 018-617 09 79, 072-450 82 84
E-post: victoria.wennberg@akademiska.se


Akademiska barnsjukhuset

Ingång 95-96
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00

Läs mer om Akademiska barnsjukhuset