Stöd föreningen

Föreningen behöver pengar för att kunna finansiera sin verksamhet och uppnå sina ändamål. Vi får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alla gåvor är välkomna, små såväl som stora.

Stöd oss genom internetbetalning

Barncancerfonden Mellansverige har en säker internetbaserad gåvohanteringssida/betallösning där du kan ge olika former av gåvor och även skicka gåvo- eller minnesblad via e-post. Antingen direkt till jubilaren, den anhöriga eller till annan adress.

Till Mellansveriges Gåovohanteringssida

Stöd oss genom insättning på vårt 90-konto

Barncancerfonden Mellansverige står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Plusgiro: 90 00 10-0

Bankgiro: 900-0100

Swish: 123 900 0100

Bli stödmedlem

Du kan också bli stödmedlem eller företagsmedlem.

Samla in pengar till föreningens verksamhet

Du kan stödja föreningens verksamhet genom att bland annat söka och arrangera egna aktiviteter. Alla aktiviteter måste först godkännas av föreningens styrelse.