Valberedning

Är du intresserad av att vara ledamot eller suppleant i Barncancerfonden Mellansveriges styrelse? Kontakta gärna någon i valberedningen.

Valberedning 2021-2022

Henrik Ericsson
Sammankallande
Tel: 0702-03 38 51
E-post: henrik.ericsson@sva.se

Jessica Albinsson
Tel: 0730-60 92 99
E-post: jessica.albinsson@icloud.com

Sussan Isaksson
Tel: 0702-09 89 86
E-post: sussan.isaksson@barncancerfonden.se

Helene Sellgren Wiman
Tel: 0704-85 02 45
E-post: helenewiman@gmail.com