Valberedning

Är du intresserad av att vara ledamot eller suppleant i Barncancerfonden Mellansveriges styrelse? Kontakta gärna någon i valberedningen.

Valberedning 2020-2021

Björn Helin
Sammankallande
Tel: 0704-93 95 38
E-post: bjorn.helin@accility.se

Helena Larsson
Tel. 073-650 97 61
E-post: helenalinn@gmail.com

Helene Sellgren Wiman
Tel: 0704-85 02 45
E-post: helenewiman@gmail.com