Valberedning

Är du intresserad av att vara ledamot eller suppleant i Barncancerfonden Mellansveriges styrelse? Kontakta gärna någon i valberedningen.

Valberedning 2018-2019

Björn Helin
Sammankallande
Tel: 0704-93 95 38
E-post: bjorn.helin@accility.se

Mats Nilsson
Tel: 0790-73 76 45
E-post: matsp.nilsson6205@gmail.com

Helene Sellgren Wiman
Tel: 0704-85 02 45
E-post: helenewiman@gmail.com

Ulf Rüden 
Tel: 0703-38 07 32
E-post: uffe.ryden@hotmail.se