En grupp sitter runt ett bord. En kvinna skriver i ett anteckningsblock.

Kontaktpersonpolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Barncancerfonden Mellansverige, organisationsnummer 817601-9316, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för kontaktpersoner på vår hemsida.

2. Varför publicerar vi personuppgifter på kontaktpersoner?

På Barncancerfonden Mellansveriges hemsida har vi publicerat namn och kontaktuppgifter på personer som föreningen bedömer är viktiga för att drabbade och andra intressenter ska kunna få den information de behöver när det gäller det råd och stöd som Barncancerfonden Mellansverige vill erbjuda.

Föreningen anser det nödvändigt att dessa kontaktuppgifter finns publicerade på Barncancerfonden Mellansveriges hemsida för att t.ex. barncancerdrabbade familjer ska kunna vända sig till rätt kontaktpersoner inom vården, samt för att uppfylla den överenskommelse som finns mellan Barncancerfonden Mellansverige och vården där kontaktpersonerna är anställda.

Detta innebär att Barncancerfonden Mellansverige inte äger rätten att behandla personuppgifterna vidare för andra ändamål än vad som har angivits.

3. Rättslig grund

Berättigat intresse som laglig grund för denna publicering av dessa personuppgifter, förutsätter att uppgifterna är knutna till kontaktpersonens yrkesroll eller formella uppdrag inom föreningen, samt att kontaktpersonen i fråga är underrättad om publiceringen.

4. Definition av kontaktperson

En kontaktperson är i Barncancerfonden Mellansveriges fall en person som är direkt knuten till föreningens verksamhet, antingen genom sin yrkesroll eller sitt ideella uppdrag inom föreningen. Kontaktpersonen är medveten om publiceringen samt att man till allmänheten förväntas kunna svara på frågor inom det område man är verksam. Barncancerfonden Mellansverige publicerar namn, verksamhetsroll, telefonnummer och e-postadress. 

5. Vid kontaktpersonens upphörande

Vid kontaktpersonens upphörande ska Barncancerfonden Mellansverige förstöra alla personuppgifter som har anknytning till kontaktpersonens åtaganden inom föreningen.

6. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter på vår hemsida. Du når oss på telefon 018-10 15 55 eller via mejl på mellansverige@barncancerfonden.se.

Vår postadress är:

Barncancerfonden Mellansverige
Box 1315
751 43 Uppsala