Rätt temp för rätt vård

Alla barncancerpatienter i Uppsala får en godkänd febertermometer.

Nu är de på plats – febertermometrarna, som Barncancerfonden Mellansverige bekostar till förmån för barncancerpatienterna på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Med hjälp av den här satsningen får alla barn som nydiagnostiseras under år 2023 en termometer som uppfyller samtliga krav på en medicinteknisk produkt. Magnus Grabski, medicinteknisk sjuksköterska, är initiativtagare till projektet.

– För alla barn som behandlas för cancer så är återkommande infektioner en förväntad bieffekt, förklarar Magnus Grabski. Och därför vill vi att familjerna tar tempen hemma – en parameter som vi sedan använder oss av när de ringer oss om råd.

– På sjukhuset har vi termometrar som är godkända medicintekniska produkter, fortsätter Magnus. Men vi har märkt att hemma så använder man termometrar av varierande kvalitet, och då kan temperaturen kan skilja sig mellan det värde man fått hemma och det värde man får hos oss. Jag har också erfarenhet av att familjer ibland inte köpt en termometer p.g.a. att man i slutet av månaden har behövt prioritera vilka räkningar ska man betala.

Nu är tanken att termometrarna kontinuerligt ska delas ut av konsultsjuksköterskorna på avdelningen. En gåva som kan bli mycket värdefull för den kommande behandlingen. En kvalitetssäkring, helt enkelt. Dessutom är de lekfullt designade för en mer lustfylld upplevelse. 

– Då vet vi inom sjukvården att den temperatur som är uppmätt hemma är ett korrekt värde, konstaterar Magnus Grabski. Och det är även helt OK att ta med sig sin termometer till sjukhuset och använda under vårdtillfällena.

Magnus Grabski