"Musiken är ett universellt språk. Den är min osynliga partner som gör det möjligt att kommunicera utanför det verbala. Och då kan det hända fantastiska saker!" /Barbro Netin Olofson, musikterapeut

Det läkande mötet

Barncancerfonden Mellansverige stödjer musikterapin på Akademiska barnsjukhuset.

Som liten drömde hon om att kunna tala alla språk i världen.
Och man kan säga att drömmen gick i uppfyllelse för Barbro Netin Olofson.
Som musikterapeut har hon idag möjlighet att kommunicera med alla, oavsett verbala och fysiska förutsättningar.
Musiken är ett universellt språk med en bevisat läkande förmåga.

Sedan 2018 driver och erbjuder Akademiska barnsjukhuset i Uppsala ett musikterapiprojekt för sjukdomsdrabbade barn och deras familjer. Projektet är initialt finansierat av stiftelsen MusikBojen som stödjer motsvarande verksamheter runtom i landet. Projektet löpte ut i slutet av 2020 och då sjukhuset för närvarande saknar ekonomiska resurser för att driva det vidare på egen hand, har Barncancerfonden Mellansverige tillsammans med MusikBojen från och med 2021 gått in med ekonomiskt bidrag som möjliggör två dagar musikterapi i veckan under de tre kommande månaderna, med möjlighet till förlängning.
Musikterapeuten fil mag. Barbro Netin Olofson är av Musikbojen utvald att leda verksamheten. Hon är i grunden utbildad operasångare och sångpedagog med ett stort intresse för arbete med barn och unga, vilket ledde henne till musikterapiutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

– Allt började när jag undervisade mina sångelever, berättar Barbro Netin Olofson. Jag märkte att det hände något i rummet, något utöver det musikaliska. Det hände något med människan. Flera av mina elever upplevde att de mådde bättre av att få sjunga, de till och med behövde sjunga och musicera för att upprätthålla hälsan, och det här intresserade mig.

Musikterapi är idag en vetenskapligt etablerad metod för behandling av olika typer av sjukdomar och hälsotillstånd. Bland annat visar forskningen på hur musiken hjälper kroppen att minska produktionen av stresshormoner och hur den kan påverka immunförsvaret på ett positivt sätt. Men terapiformen har också en social funktion.

– För en drabbad familj kan det innebära en utvecklande och läkande upplevelse att spela och musicera tillsammans, förklarar Barbro. Jag ser effekten av det eftersom jag har haft glädjen att följa familjer under en längre tid, och jag inser då att det händer och pågår mycket inom familjen mellan våra träffar; glädje och gemenskap. Att erbjudas musik kan betyda att få komma ut ur ”sjukhusbubblan” för en stund och att få vara i en annan del av verkligheten. Och det kan göras utan ord.

– Musiken är ett universellt språk. Den är min osynliga partner som gör det möjligt att kommunicera utanför det verbala. Och då kan det hända fantastiska saker!

Då barn med blod- och tumörsjukdomar utgör en stor patientgrupp med behov musikterapi på Akademiska barnsjukhuset och även på Skandionkliniken, ser Barncancerfonden Mellansverige värdet i att möjliggöra en fortsättning för verksamheten i Uppsala. En barncancerdrabbad familj utsätts ofta för långa och påfrestande behandlingar som kan innebära svåra upplevelser av oro och ångest. Musikterapi kan då vara ett sätt för hela familjen att hitta tillbaka till det friska och kontakten med nuet.
Om en inneliggande familj är intresserad av musik, packar Barbro sin korg med bland annat maracas, en trumma och kanske en ukulele eller en liten färgglad xylofon, beroende på barnets ålder. Därefter går träffen ut på att spela tillsammans – ett lekfullt, förutsättningslöst musikaliskt möte som kan leda var och hur långt som helst.

Finns behovet av lite mer fysiskt musicerande, finns möjligheten till detta ett par trappor ner, vid Lekterapin. Där finns nämligen ett ungdomsrum med både trumset och piano – slagverk som kan utgöra ett viktigt verktyg för ett barncancerdrabbat barn.

– Att bara få ”spela av sig” – slå och väsnas lite, kan vara ett sätt att få utlopp för känslor och att bearbeta oro och ångest, menar Barbro. Och det här är också en del i vad musikterapin erbjuder.

– För tonåringar och lite äldre går mötena också ut på att lyssna på och prata om musik, fortsätter hon. Jag har då med mig högtalare, och vi väljer ut låtar som vi sedan utgår ifrån i våra samtal. Musiken kan betyda så mycket och frambringa många känslor och inre bilder. Genom ord och toner kan speciellt patienter med hjärnskador faktiskt återskapa och hitta tillbaka till minnen, och på så sätt stimuleras läkningsprocessen.

Musikterapi erbjuder bland annat patienten att med musikens hjälp få möjlighet att uttrycka sig i en trygg relation, att känna glädjen i samspelet och att med sångtexter få hjälp med att hitta sin identitet, sitt uttryck och att bearbeta trauman. Allt detta tillsammans med terapeuten.

– Det bästa med mitt jobb är mötet med människorna, stora som små, avslutar Barbro. Det är en ynnest att kunna erbjuda något som kan ge lindring och läkning och som i bästa fall kan bidra till den djupa glädje som musik kan skänka en människa.

Fakta Musikterapi

Musikterapi är en evidensbaserad, relationell konstnärlig terapiform där musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel används i personlighetsutvecklande och hälsofrämjande syfte. Musikterapeuten använder sig av musiken eller de musikaliska komponenterna för att nå utommusikaliska mål; det kan vara att kommunicera, aktivera, vitalisera, lugna, nå känslor eller ge uttryck för dem. Musikterapi är i grunden icke-verbal, även om samtal förekommer, och kan bedrivas såväl individuellt som i grupp.

Musikterapin har inom barnsjukvården visat sig vara en värdefull behandlingsmetod under sjuk- och rehabiliteringsprocessens olika faser. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering under en pågående intensiv behandling till sena faser under barnets sjukdom, då patienten behöver stöd att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin skada eller sjukdom. I internationella och svenska studier påvisas goda resultat av musikterapi med barn inom barnonkologin.

Läs mer på: www.musikbojen.org

Vad är Musikterapi? Se kortdokumentären från MusikBojen på YouTube:

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Barbro Netin Olofson
Skribent: Jens Norberg
Faktagranskad av: Barbro Netin Olofson