Delar av styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige 2019

Hej alla medlemmar!

Referat från styrelsemötet den 11 juni 2019, av styrelseledamot Jessica Albinsson

Hej alla medlemmar – både nya och ni som varit med ett tag!

Den 11/6 hade vi det första styrelsemötet efter genomförandet av ungdomsstorlägret som vi i Mellansverige var värdar för. På lägret upplevdes gemenskap, samarbeten och aktiviteter som blandades med glädjetjut när vänner sågs och tårar som fälldes vid hemfärd. Vi som arrangörer känner oss nöjda och väntar på sammanställningen av utvärderingen av lägret, och kommer efter det gå igenom och se vad vi kan förbättra och vad som är bra att bibehålla.

Vi har lämnat över stafettpinnen till Norra som nästa år kommer att anordna lägret. Och ni som aldrig varit på ungdomsstorläger men funderar på att åka nästa år, så är mitt råd att släpp funderingarna och anmäl er och kom med!

Under detta styrelsemöte valdes jag som protokolljusterare och med detta också äran att få skriva ett referat om vad vi pratat om på mötet och delge till er medlemmar.

Vi i föreningen Mellansverige har glädjen att få ett större arv nu under sommaren. Vi har ett 90-konto och det innebär bl.a. att vi inte får spara alla pengar utan vi behöver göra av med dem på något som gagnar våra medlemmar. Detta är en glädjande uppgift men som kräver ansvar och planering, och vi kommer under nästa arbetshelg i höst diskutera och komma fram till vad vi ska göra för dessa pengar.

Föreningen Stockholm Gotland firar i år 40 år och snart är det också dags för Mellansverige att få fira. Hur vi gör det kommer vi också planera inför på nästa möte, men det togs upp för att vi behöver fundera ut bra idéer, men det kommer bli ett firande med alla medlemmar inbjudna.

Lite rapporteringar togs upp under mötet. Från Barncancenfonden centralt meddelas bl.a. att man letar efter en ny chef på Råd och stöd.

Från föreningsinformatören har det inkommit några ansökningar som sågs över.

På punkten om fastigheter och lägenheter så kan jag glädjande meddela att ett arbete om att handikappanpassa våra lägenheter i Sälen pågår. Det är vissa saker som kommer behöva mer tid för att lösas, som att ta sig uppför trappor, men det jobbas det på att försöka få till. Och även ett arbete att förtydliga vad som erbjuds att göra/få rabatter till för de som hyr lägenheterna i Sälen håller på att tas fram i samarbete med föreningen i Södra som har två stugor i Lindvallen, och med hjälp av Moa som jobbar på Experium som gärna vill bidra på något sätt.

Och på kansliet i Uppsala håller också renovering av ventilationen på att bli klar, så nu kan Jens, vår föreningsinformatör, jobba i ett bättre arbetsklimat denna sommaren.

Vi i styrelsen vill säkerställa att våra medlemmar får en fin och trevlig upplevelse på våra aktiviteter och vi har därför beslutat att efter vissa aktiviteter skicka ut en utvärdering.

Vi välkomnar synpunkter från er medlemmar, det gör att vi kan utveckla verksamheten och arbeta för att alla ni som deltar ska få en bättre upplevelse.

Vi pratade även om hur vi ska nå fram till er som är intresserade av att anordna aktiviteter, stort som smått, och det kommer det mer info om längre fram.

Det var lite smått och gott från detta möte.

Önskar er alla en fin sommar!

/Jessica Albinsson
Jessica Albinsson