En del av Föräldraträffsgruppen 2022

Vi finns här.

Är du också barncancerdrabbad förälder som känner att du är redo att ställa upp som stödperson?

Barncancerfonden Mellansverige har som grundläggande verksamhetssyfte att bidra till möten och gemenskap. Det gör vi bland annat genom att arrangera olika typer av aktiviteter för våra medlemmar. Aktiviteter som inte kostar något för deltagaren och som just möjliggör mötet mellan barncancerdrabbade familjer på ett avslappnat sätt. Men syftet är samtidigt att helt enkelt ha roligt tillsammans – att ge utrymme för avbrott i en annars hårt ansatt tillvaro. Det är också föreningens lägenheter i Sälen ett bra exempel på.

Men för alla är det naturligtvis inte aktuellt att åka på aktiviteter eller på skidresa till Sälen. Är man nydiagnostiserad, inlagd på sjukhus, under tuff behandling och i chock, är fokuset någon annanstans. Och då vill vi vara där också. Barncancerfonden Mellansverige har därför organiserat en grupp av sedan tidigare drabbade föräldrar, som har varit där, men som nu kommit en bit på väg och vill ta steget att stötta de familjer som befinner sig i den kritiska situationen. I samband med att vår syskonstödjare Gustav ordnar matkvällar på avdelning 95A, har denna föräldraträffsgrupp funnits med – under pandemin via länk, men sedan i höstas på plats på Akademiska barnsjukhuset. Då ”Bonken” dukas upp med cateringmat, finns vi där också. Ibland har ingen familj möjlighet eller behov av att sitta ner och dela stunden med andra, men ibland är det desto fler inneliggande föräldrar som samlas över en bit mat och samtalar om det som kommer upp. Att träffa och utbyta erfarenheter med andra nyinsjuknade kan vara stärkande. Likaså att någon som vet hur det kan vara och kännas finns på plats. Någon som kan berätta hur det var för dem och hur deras ”resa” utvecklade sig, kan vara betydelsefullt för en familj vars liv nyligen brakat ihop fullständigt. Att bara bli lyssnad på, av någon som verkligen förstår.

Barncancerfonden Mellansverige kan inte behandla cancer. Det kan vården, tack vare barncancerforskningen. Men vi kan finnas där vården inte har möjlighet och resurser att vara. Vi vill försöka lösa praktiska frågor, men också förmedla mänskligt stöd, även utanför kontorstid. Föreningens föräldraträffsgrupp finns tillgänglig för kontakt utanför våra matkvällar i Uppsala. Söker man en stödperson med en liknande sjukdomshistoria eller diagnos, förmedlar vi den kontakten. Men vi behöver bli fler. Är du också en barncancerdrabbad förälder som känner att du är redo att ställa upp som samtalsstöd för andra drabbade? Då får du gärna höra av dig. Dina erfarenheter och din tid att bara lyssna, kan betyda mycket för en förälder i kris. Har ditt barn en cancerdiagnos som du ur ett föräldraperspektiv numera vet det mesta om? Då kan dina erfarenheter och kunskaper vara guld värda för någon annan därute.

Barncancerfonden Mellansverige finns med som en del av Barncancerfonden. Vi finns på sjukhusen, på kansliet i Uppsala och i våra kommunikationskanaler. Men framförallt vill vi finnas här – här för dig.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Läs mer om Föräldraträffsgruppen