Engagerad styrelse. Delar av styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige under årsmötet 2019. Vill du vara med?

Nomineringar till styrelsen inför årsmötet 2020

För att vi medlemmar i Barncancerfonden Mellansverige ska kunna vara med och driva ett gott arbete i vår förening behövs personer som engagerar sig på olika plan. Nu är det dags att nominera styrelsemedlemmar inför årsmötet den 29 mars.

Till medlemmarna i Barncancerfonden Mellansverige

För att vi medlemmar i Barncancerfonden Mellansverige ska kunna vara med och driva ett gott arbete i vår förening behövs personer som engagerar sig på olika plan.

Därför är det viktigt att vi har en engagerad styrelse och att du som medlem är med och föreslår kandidater som vi i valberedningen kan kontakta och tillfråga.

Om du vill nominera/föreslå någon eller om du själv är intresserad av att kandidera till styrelsen, är du välkommen att höra av dig till oss i valberedningen. Man utses på 1 eller 2 år.

Utöver förslag på kandidater till styrelsen behöver vi även förslag på personer för posterna lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant.

Styrelsearbetet i vår lokalförening

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomisk kontaktperson samt f.n. 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen sammanträder ca 10 ggr/år i Uppsala eller med telefonmöten och möten i samband med andra konferenser/stormöten som Barncancerfonden ordnar.

Arbetet består bl.a. av att följa och initiera aktiviteter, ansvara för en utåtriktad verksamhet och ekonomin för Barncancerfonden Mellansveriges arbete i vår region, allt detta som stöd till familjer och barn som drabbats av barncancer.

Vi strävar efter att få en så bred representation som möjligt i styrelsen utifrån geografisk spridning, olika bakgrund och erfarenhet samt balans mellan män och kvinnor. I styrelsen saknas nu t.ex. representant för nya svenskar och syskon.

När man utses till styrelseuppdrag ska man lämna in en kreditupplysning, då det är ett krav från Svensk insamlingskontroll för att få ha ett 90-konto.Stormöte Jessica AlbinssonDu är välkommen att skicka in din nominering till valberedningen genom formuläret nedan så snart du kan, eller senast 1 mars.

För ev. frågor kan ni vända er till valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Vänliga hälsningar,

Valberedningen
Barncancerfonden Mellansverige

Läs mer om årsmötet 2020

Nomineringar till styrelsen 2020

OBS!  * = Obligatorisk uppgift

OBS!  * = Obligatorisk uppgift

Mina kontaktuppgifter

Mina kontaktuppgifter

Jag nominerar:

Jag nominerar:

Jag kandiderar själv
Jag har läst och godkänt Barncancerfonden Mellansveriges integritetspolicy - hantering av personuppgifter

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det SKA det komma upp en tacksida. Om det inte gör det har formuläret inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det SKA det komma upp en tacksida. Om det inte gör det har formuläret inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.