Förtroendevalda. Styrelsen beslutade att utse Julia Enqvist Segermark och Lenne Lehtonen till föreningens ombud vid Barncancerfondens kommande årsmöte 2022.

Digitalt årsmöte och hopp om Furuvik

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige 2022-01-19

Årets första styrelsemöte ägde rum onsdagen den 19 januari – ett digitalt sammanträde med en både glad och på sina håll lite förkyld styrelse.

Ett inledande beslut under mötet blev att föreningsinformatör Jens Norberg, som numera i möjligaste mån medverkar på styrelsens möten, också ansvarar för att skriva referaten, vilket härmed också sker och utförs med glädje.

Föreningens ekonomiska kontaktperson, Kent Hellström, rapporterade om ekonomin utifrån gängse månadsrapporter. Kent meddelade också att den aktiedepå/värdepappersportfölj som föreningen förvärvat genom ett testamenterat arv, nu är såld och detta med en viss värdeökning. De ekonomiska handlingarna godkändes.

Årsmötet för Barncancerfonden Mellansverige kommer att äga rum söndagen den 3 april, då vi hoppas att många medlemmar vill delta. Efter tidigare planer om ett fysiskt möte i Västerås, fattade styrelsen beslutet att på grund av rådande pandemisituation istället genomföra årsmötet digitalt, såsom de senaste åren. Då chokladprovning var ett lyckat och uppskattat inslag under fjolårets möte, beslutades att vi även i år lockar med sötsaker genom en ny chokladprovning i anslutning till årsmötet, detta på initiativ av styrelseledamot Maria Näslund.

Trots fortsatt ovisshet, hoppas vi på att vi kommer att kunna genomföra en familjehelg i Furuviksparken i början juli. Denna tänkta, lite större aktivitet ligger nu uppe i webbkalendariet och har delats i sociala medier, vilket genererat många glada tillrop från våra medlemmar. Uppdateringar om Furuvik kommer löpnade på hemsidan – håll utkik!

I övrigt när det gäller aktiviteter och pandemin, håller styrelsen kvar vid beslutet att endast tillåta utomhusaktiviteter och som kan ske familjevis, alltså genom avstånd mellan sällskapen/familjerna. Beslutet gäller februari månad ut, och alla aktivitetsgrupper kommer att bli informerade om detta.

Lördagen den 14 maj hålls årsmöte för riksförbundet Barncancerfonden. I Barncancerfondens styrelse sitter Mellansveriges Petter Ekelund som ledamot och Kent Hellström som suppleant. Under mötet togs beslutet att föreslå Petter och Kent fortsatt förtroende och att de båda omväljs för en ny mandatperiod. Styrelsen beslutade också att utse styrelsens Julia Enqvist Segermark och Lenne Lehtonen till föreningens ombud vid Barncancerfondens årsmöte 2022.

Under styrelsens arbetsmöte den 16 januari upprättades en ny verksamhetsplan. På styrelsemötet den 19 januari fattades beslut om att godkänna den nya verksamhetsplanen för 2022.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 19 januari 2022 och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 februari.