Bänkad. Föreningens anlitade massör, Elizabeth Tornland, ser behovet av en bättre massagebänk på 95A. Hennes förslag om inköp av en ny och bättre bänk till föräldramassagen på avdelningen godkändes av styrelsen vid mötet den 16 augusti.

Check på det!

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 16 augusti 2023

Styrelsens säsongspremiär efter semestrarna ägde rum genom ett Teams-möte den 16 augusti och samlade alla styrelsemedlemmar, så när som på en suppleant.

Ekonomin är fortsatt god, rapporterade ”kassör” Kent Hellström. Gåvoflödet är stabilt, och det innebär att det eventuellt finns utrymme för extra jularrangemang för våra aktivitetsgrupper.

Lägenhet A16 i Sälen har fått ett nytt och rejält utebord – check på det! Vi kan också konstatera att beläggningen/uthyrningen av Sälenlägenheterna har ökat stadigt hos våra medlemmar under lågsäsongen, vilket är en glädjande utveckling.

Nya bordet i Sälen

När det gäller lägenheterna i Uppsala, har föreningsinformatören ordnat så att dessa under tre dagar i slutet av augusti står obokade och tomma, så att dels ett väntande ventilationsarbete kan utföras och vidare storstädning och tvätt av täcken. I lägenhet 2 har toalettstolen lagats.

Kansliet har uppdaterats med ny skylt på dörr och parkeringsplats – nya loggan!

Välkommen till kansliet!

Två ansökningar har inkommit och behandlades på mötet. Vår massör Elizabeth Tornland ser behovet av att investera i en riktig massagebänk på 95A, då den befintliga inte håller måttet. Styrelsen beslutade därför att godkänna inköp av en av massören rekommenderad, hopfällbar massagebänk för att säkerställa kvaliteten på denna uppskattade stödverksamhet på Akademiska barnsjukhuset.

Konsultsjuksköterskorna ansöker om 20 000 kr extra till sin handlingsplan för 2023. Detta eftersom kostnaderna för lokaler och annat ökat under året. Styrelsen godkände ansökan.

Konsultsjuksköterskorna och föreläsare vid den senaste utbildningsdagen, våren 2023

Föreningsinformatören rapporterade om flera aktiviteter som nu är på gång, bl.a. ”En match för livet” i Leksand den 18 augusti – ett välgörenhetsarrangemang till förmån för Barncancerfonden och dit Mellansveriges medlemmar bjöds in. Vidare kör nya Västeråsgruppen på med ridning och ”häng” på Hallsta Ridklubb den 10 september, och i slutet av september arrangerar Mellansverige tillsammans med Barncancerfonden Stockholm Gotland och Östra en gemensam helg i Nyköping för föräldrar som förlorat ett barn.

En match för livet. Mellansveriges medlem Konrad var en av de lyckliga som fick åka på stormatch i Leksand och se forna hockeygiganter göra upp till förmån för Barncancerfonden. 

Syskonstödjare Gustav Westerholms matkvällar i kombination med föräldraträffsgruppens stöd, fortsätter efter styrelsens godkännande året ut.

Nästa styrelsemöte blir i samband med den årliga höstarbetshelgen den 16-17 september, vilken hålls på hotell Elite Academia i Uppsala och då hoppas vi även på trevliga gäster!

På återhörande efter detta!

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 16 augusti och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!