Mycket omtyckta och lyckade digitala aktiviteter tillsammans med LajvVerkstaden är genomförda, och nya aktiviteter är planerade: ”digital vernissage” och ”digital workshop för hemlig skrift och chiffer".

Vi tar det positiva från styrelsemötet!

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 10 juni 2021

Vi tar det positiva från styrelsemötet: Styrelsen beslutade att lägenheterna i Sälen kan öppnas upp den 1 juli 2021. Under perioden som de inte varit tillgängliga har de renoverats och är klara för att användas.

För det andra har vi beslutat att utomhusaktiviteter som skall ske familjevis också kan starta den 1 juli 2021.

Vi vill samtidigt påpeka vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barncancerfonden centralt startar upp två stycken utredningar, en utredning/grupp skall utreda likvärdigt stöd till föreningarnas medlemmar den andra kommer rikta in sig på gemensamma insamlingar. Styrelsen beslutade att anmäla Maria Näslund till den första och Kent Hellström till den andra.

Mycket omtyckta och lyckade digitala aktiviteter tillsammans med LajvVerkstaden, och nya aktiviteter är planerade; ”digital vernissage” och ”digital workshop för hemlig skrift och chiffer” kommer genomföras.

Ett pågående projekt avseende volontärer i föreningen som Maria Näslund ansvarat för kommer att tas upp på arbetshelgen i september. Framtagna dokument samt policyn skall fastställas. Vi återkommer med resultatet från detta senare.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

/Styrelsen
genom Kent Hellström