Beslut: Fortsatta medel till mat- och föräldraträffskvällarna på 95A.

Fokus på insamling och ökat engagemang

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 22 januari 2023

Årets första styrelsemöte genomfördes under arbetshelgen på Hotell Plaza i Västerås, samma plats där årsmötet kommer att gå av stapeln den 25 mars. Lokalerna för detta är därmed inspekterade – allt redo! Petter, Kent och Vania (ersättande sekreterare) var på plats i Västerås under mötet och Julia samt föreningsinformatören deltog digitalt.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet 2023 här

Kent Hellström, vår ekonomiske kontaktperson, rapporterade i sedvanlig ordning om föreningens ekonomi. Bland annat beslutades här att vi ska försöka arrangera fler egna insamlingar, speciellt i samband med aktiviteter. Kent, som även representerar föreningen i Barncancerfondens styrelse, rapporterade också det senaste från riksförbundet, vilket bland annat inkluderade det pågående projektet ”Barncancerfonden i balans”, som syftar till att stärka Barncancerfondens finansiella situation.

På fastighetssidan har en ny tv samt ett nytt soffbord köpts in till en av Sälenlägenheterna. I Uppsala har Jens inventerat och dokumenterat lägenheterna och sammanställt ny information till sjukhuset i form av ett kompendium för varje lägenhet, som redogör för varje bostads faciliteter etc. Vidare har ljusrampen i ett av köken bytts ut.

Uppsalalägenheterna inventerade och dokumenterade.

När det gäller ansökningar och skrivelser, beslutades bland annat att förlänga Syskon-Gustavs matkvällar på 95A, där catering-mat en gång i månaden köps in för att bidra till trevliga och omväxlande stunder för de inneliggande familjerna på avdelningen. I samband med matkvällarna arrangerar också föreningsinformatören sammankomster med föräldraträffsgruppen (översta bilden) – en grupp av sedan tidigare drabbade föräldrar som vill dela med sig av sina erfarenheter till de som nu befinner sig i samma tuffa situation.

2017 inkom en gåva på 15 000 kr till Barncancerfonden Mellansverige med syftet att utrusta och förbättra föräldraköket på avdelning 95A på Akademiska barnsjukhuset - "Sanna-fonden". Då införskaffades bland annat nytt porslin och annat husgeråd, men 5 000 kr finns fortfarande kvar av denna riktade gåva. Under mötet beslutades att dessa medel ska fortsätta att användas för ändamålet. Syskonstödjaren föreslår nya koppar med föreningens nya logotyp samt haklappar. Föreningsinformatören verkställer.

Ett annat stöd till avdelningen är det uppskattade akvariet på 95A. Då detta tidigare har skadats, har ett nytt akvarium nu kommit på plats, inklusive nya pigga firrar. Nystart i karet alltså!

Slutligen kan konstateras att det börjar röra sig när det gäller engagemanget i aktivitetsgrupperna runtom i regionen. Både Uppsala- och Falugruppen har förstärkts och likaså Västerås, där en ny grupp just nu är under uppbyggnad. Detta blir även fortsättningsvis ett fokusområde under våren. Är du intresserad av att engagera dig och göra skillnad? Hör av dig!

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 20 februari, denna gång digitalt.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Nystart i karet!

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 22 januari och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!