Nomineringar till styrelsen

Valberedningen välkomnar nomineringar till styrelsen inför årsmötet 21 mars 2021.

2021-01-12

Till medlemmarna i Barncancerfonden Mellansverige

Hej!

För att vi medlemmar i Barncancerfonden Mellansverige ska kunna vara med och driva ett gott arbete i vår förening, behövs personer som engagerar sig på olika plan. Därför är det viktigt att vi har en engagerad styrelse och att du som medlem är med och föreslår kandidater som vi i valberedningen kan kontakta och tillfråga.

Om du vill nominera/föreslå någon eller om du själv är intresserad av att kandidera till styrelsen, är du välkommen att höra av dig till oss i valberedningen. Man utses på 1 eller 2 år. Utöver förslag på kandidater till styrelsen behöver vi även förslag på personer för posterna lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant.

Här är lite mer information:

Styrelsearbetet i vår lokalförening

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomisk kontaktperson samt f.n. 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Styrelsen sammanträder ca 10 ggr/år i Uppsala eller med telefonmöten och möten i samband med andra konferenser/stormöten som Barncancerfonden ordnar.

Arbetet består av att följa, initiera aktiviteter, ansvara för utåtriktad verksamhet och ekonomin för Barncancerfonden Mellansveriges arbete i vår region, för familjer och barn som drabbats av barncancer. Vi strävar efter att få en så bred representation som möjligt i styrelsen utifrån geografisk spridning, olika bakgrund och erfarenhet samt balans mellan män och kvinnor. I styrelsen saknas nu t.ex. representant för nya svenskar och syskon.

När man utses till styrelseuppdrag ska man lämna in en kreditupplysning, då det är ett krav från Svensk Insamlingskontroll för att få ha ett 90-konto.

Du är välkommen att svara valberedningen på e-post så snart du kan, eller senast 1 mars, med namn och kontaktuppgifter på dig och den du vill föreslå. Årsmötet äger rum den 21 mars.

För förslag och ev. frågor kan ni vända er till Valberedningen:
E-post: bjorn.helin@accility.se

Välkommen med din nominering!

Vänliga hälsningar,

Björn Helin   

Valberedningen för Barncancerfonden Mellansverige

Delar av styrelsen 2020

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Jens Norberg
Skribent: Björn Helin
Faktagranskad av: