Välkommen till Ågrenska!

Ågrenskas hjärta är ett gult sekelskifteshus som ligger på vackra Lilla Amundön, några mil utanför Göteborg. Hit kommer bl.a. barn med sällsynta diagnoser tillsammans med sina familjer för att under en vecka få kunskap om sjukdomen, träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Ågrenska

Ågrenska erbjuder verksamheter utifrån olika målgruppers behov. Bland annat kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till barn, unga och vuxna med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella de möter. Ågrenska är ett komplement till den offentliga vården och övriga samhällets stöd. Ågrenska samlar in, utvecklar och sprider kunskap och arbetar både nationellt och internationellt för en positiv samhällsutveckling kring rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Ågrenska och Barncancerfonden

Ågrenska samarbetar sedan många år med Barncancerfonden. I det ingår att arrangera olika slags vistelser för familj, barn, unga och syskon. Familjevistelsen är till för hela familjen där ett barn har eller har haft en cancersjukdom. Även andra personer i barnets närhet, som skolpersonal och närstående bjuds in. Föräldrar och personal får ta del av samma information som belyser konsekvenserna av en cancersjukdom. På så sätt får de ökad förståelse och en gemensam bild av barnets behov. Du kan ansöka till vistelserna direkt via Ågrenska eller kontakta din konsultsköterska.

Varmt välkommen till Ågrenska!

I kalendariet listar Barncancerfonden Mellansverige de vistelser som äger rum i samarbete med Barncancerfonden under året.