Therese och Mattias Ferm reste till Dalarna för en helg med tankar och reflektion.

”Man tar sig tid och kan fokusera på sig själv som förälder”

Välbehövd och uppskattad temadag i Borlänge

Lördagen den 18 november arrangerade Barncancerfonden Mellansverige och Akademiska sjukhuset den årligt återkommande temadagen för föräldrar som har ett barn under eller efter cancerbehandling.

Dagen förlades i Borlänge och engagerade ca 15 deltagare. Bland annat hölls föredrag av överläkare Anders Fritzberg och Malin Ander. Malin Ander, som är psykolog och doktorand vid Uppsala universitet, föreläste om forskningen kring vanliga reaktioner vid en ovanlig händelse – ”Att vara förälder till ett barn med cancer”, vilket uppskattades av deltagarna.

– Vi har utökat ”psykologdelen” på temadagarna, berättar konsultsjuksköterska Eva Turup på Akademiska sjukhuset. Vi har fått höra att det för många är skönt att bara sitta och lyssna och tänka själv, istället för att det förväntas att man ska delta aktivt i diskussionerna. Så det konceptet fortsätter vi med.

Föräldrarna Therese och Mattias Ferm från Uppsala tog sig upp till Borlänge för att delta på temadagen.

– För oss var Malin Ander det stora dragplåstret, då vi har lyssnat på henne tidigare, berättar Therese Ferm, nu tillbaka i vardagen under måndagsmorgonen efter en givande helg.

– Temadagarna har ett bra format, och det är samtidigt roligt och meningsfullt att få träffa andra, fortsätter hon. Så jag förstår inte varför inte fler deltar. Vi vet ju att behovet för just det här är stort bland drabbade föräldrar.

För Therese och Mattias var helgen i Borlänge även ett tillfälle att komma hemifrån och få ett välbehövt miljöombyte.  

–  Helgen gav oss möjlighet att ta hand om oss själva, förklarar Therese. Och då vi bodde kvar, kunde jag och Mattias fortsätta att prata ostört på hotellet under kvällen.

– Man tar sig tid och kan fokusera på sig själv som förälder på ett sätt som man inte hinner med annars. För mig innebär det att tillåta mig själv att tänka de här tankarna och att också få tänka färdigt. Hemma och i vardagen måsta jag stänga av och blockera mycket av mina funderingar. Men här ges utrymme och tid för tanke och reflektion.

Redan nu på onsdag den 22 november arrangeras också en temadag för närstående på Akademiska sjukhuset.

Se kalendariet här