Det beslutades att Kulturhälsan, Målarverkstan skall fortsätta sin verksamhet under okt-dec samt att det utökas till ett pass i månaden vid Ronald McDonald Hus.

Smått och gott från mötet

Referat från styrelsemötet den 20 augusti 2020

En revision och uppdatering av medlemsregistret har påbörjats av föreningsinformatören, Jens Norberg. Det har beslutats av styrelsen att man inte ämnar driva in obetalda medlemsfakturor.

Barncancerfonden centralt planerar för en arbetsdag tillsammans med alla föreningars styrelser den 19 sept 2020. Detta kommer att genomföras digitalt. Underlag till denna arbetsdag skall förmedlas ut till resp. styrelse innan arbetsdagen.

Angående renoveringar av lägenheterna i Sälen avvaktar styrelsen ytterligare ett par dagar då vi väntar in ny offert.

Angående utemöbler till lägenheten A16 har snickaren haft uppehåll under sommaren men kommer att återuppta jobbet nu i höst. Petter Ekelund håller kontakten med honom.

Uppsalalägenheterna har endast 2 parkeringsplatser till 3 lägenheter. Jens Norberg har fått i uppdrag att se om möjligheten finns att hyra ytterligare 1 p-plats i närheten av lägenheterna.

Styrelsens tidigare beslut om pausande av aktiviter kvarstår.

Det beslutades att Kulturhälsan, Målarverkstan skall fortsätta sin verksamhet under okt-dec samt att det utökas till ett pass i månaden vid Ronald McDonald Hus.

Styrelsen kommer att genomföra en arbetshelg den 12-13 sept i Uppsala.

/Styrelsen i Barncancerfonden Mellansverige

genom Kent Hellström