Vi ses på UKK!

40 år med Barncancerfonden Mellansverige

Barncancerfonden Mellansverige (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen) bildades 1981 och fyllde därmed 40 år jämnt förra året – 40 år av ideellt stöd och engagemang som gjort skillnad för våra medlemmar. Och det ska såklart uppmärksammas. Då det var svårt att ställa till med kalas under själva jubileumsåret, gör vi det nu i stället.

Men vi tar det från början. Tiden innan 1980-talet präglades av stor osäkerhet inom barncancervården i Sverige. Barnläkaren Lars Åhström som på 50-talet arbetade på en barncanceravdelning i Boston, tog efter det med sig kunskaperna till Sverige och byggde upp den allra första svenska barncancervården på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Men det här var under en tid då många ansåg att dyr cytostatikabehandling var direkt olämplig för barn. Barn som ändå skulle dö. Och så blev det tyvärr också i de flesta fall. Trots detta förverkligade Lars Åhström 1971 en egen del för cancerpatienter på en barnavdelning på Karolinska, något som aldrig funnits tidigare. Men när sjukhuset några år senare av besparingsskäl beslutade att lägga ner all barncancervård, tvingades både personal och föräldrar att agera. 1979 bildades som motreaktion på neddragningarna den första barncancerföreningen i Sverige – Stockholms barncancerförening, vilken sedan genom uppbackning från flera delar av samhället lyckades driva igenom en separat barncanceravdelning på sjukhuset, med Lars Åhström som chef.

Stockholms barncancerförening inspirerade snabbt till liknade engagemang runtom i hela landet. 1981 bildades barncancerföreningarna Norra, Uppsala och Gävle-Dala (Uppsala och Gävle-Dala slogs samman till Mellansverige 2008), och 1982 bjöd Stockholmsföreningen in övriga föreningar till att stifta en insamlingsfond för barncancerforskning; Barncancerfonden. Och insamlingen gick bra. 1985 delade man för första gången ut 1 miljon kronor i forskningsanslag, och på den vägen är det. Sedan starten har Barncancerfonden delat ut över 3,5 miljarder kronor till barncancerforskningen. Idag överlever 85 procent av de barn som drabbas.

Men det handlar inte bara om att överleva. En viktig del av Barncancerfondens arbete idag syftar till att ge alla barncancerdrabbade ett så bra liv som möjligt, även efter sjukdomen. Och här spelar föreningen en central roll.
Den 21 maj arrangerar Barncancerfonden Mellansverige en festtillställning på Uppsala Konsert & Kongress, som vi kallar ”40 år med Barncancerfonden Mellansverige”. Då kommer vi att tillsammans hylla den verksamhet som föreningen står bakom. Dagen kommer bl.a. att bestå av en paneldiskussion med intressanta deltagare, där barncancerfrågan kommer att belysas ur ett samhällsperspektiv. Sedan följer naturligtvis middag och underhållning.

Vi ses då!

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Läs mer och anmäl dig till ”40 år med Barncancerfonden Mellansverige”här!