40 år med Barncancerfonden Mellansverige

Lördagen den 21 maj uppmärksammar vi föreningen Barncancerfonden Mellansverige, som sedan 1981 har stöttat barncancerdrabbade familjer i vår region. Detta gör vi genom en festtillställning på Uppsala Konsert & Kongress, med både samtal och underhållning. Och du är välkommen!

Den 21 maj bjuder vi in våra medlemmar till en eftermiddag och helkväll på Uppsala Konsert & Kongress, på temat "40 år med Barncancerfonden Mellansverige".

Helst önskar vi att Barncancerfonden Mellansverige inte skulle ha behövt finnas alls. Men så ser inte verkligheten ut. Nu har föreningen funnits i 40 år, och då vill vi lyfta och uppmärksamma det omfattade ideella arbete som bedrivits sedan starten 1981 och alla som engagerat sig och gjort skillnad för de familjer som drabbats av barncancer. Tillsammans med övriga barncancerföreningar startade vi också för precis 40 år sedan det nationella insamlingsorganet – riksförbundet Barncancerfonden, som sedan dess har delat ut ca 3,5 miljarder kr till barncancerforskningen.

Lördagen den 21 maj bjuder vi in till en eftermiddag och helkväll på Uppsala Konsert & Kongress. Då kommer vi att umgås och tillsammans hylla den verksamhet som föreningen står bakom. Dagen kommer bl.a. att bestå av ett panelsamtal med intressanta deltagare, där skolan kommer att belysas ur ett barncancerperspektiv. Sedan följer naturligtvis middag och underhållning.

Panelsamtal – Skolan

Alla barn bosatta i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning – även under en barnonkologisk behandling. Förskola och skola är viktiga friskfaktorer för barn och unga som insjuknar i cancer. Samtidigt uppstår ofta en oro för skolsituationen, både för de drabbade barnen, syskon och för deras vårdnadshavare.

Förskolan och skolans betydelse för barncancerdrabbades tillfrisknande och hälsa kan inte nog understrykas. Bristande samverkan mellan hälso- och sjukvården och förskola/skola begränsar individens möjlighet att leva ett fullvärdigt liv och att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska fokusera på kunskapsuppdraget, men också kunna ge barn och syskon de stöd de har rätt till. Skolans personal måste ges förutsättningar och kunskap att hjälpa och uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd.

Vår ambition är att under panelsamtalet gemensamt komma fram till lösningar som kan skapa verklig skillnad för barncancerdrabbade barn, unga och deras närstående.

Dagen vänder sig till hela familjen. Aktiviteter för barnen kommer att arrangeras på plats, och ni som inte bor i Uppsala har möjlighet att bo på hotell. Barncancerfonden Mellansverige står för alla kostnader.

Underhållning

Kvällen kommer att bjuda på exklusiv underhållning av olika slag: Uppträdande av Caspar Camitz (känd från TV4:s Idol 2020), musik med Johan Blohm, Billy Bremner och Micke Finell (känd som en av frontfiguerna i The Refreshments) samt Hasse Brontén - en av landets mest anlitade standup-komiker.

Mycket nöje!

Johan Blohm

Caspar Camitz

Hasse Brontén

Varmt välkommen att anmäla dig eller hela din familj via länken nedan, senast den 8 maj. Vid avbokning utan legitimt skäl, behöver vi ta ut en avgift på 200 kr.

Vi ses!

Program

14.00-15.00 i Sal B Välkomstfika och mingel + tipspromenad
15.00-16.00 i Sal B Panelsamtal (pysselaktiviteter för barnen i Sal D)
16.30-17.30 i Sal D Uppträdande av Caspar Camitz 
18.00-22.30 i Sal D Middag + prisutdelning, underhållning och musik 

Panelsamtal

 • 15.00–15.10 Inledande välkomsttal från ordförande
 • 15.10–15.15 Resumé och aktuella utmaningar för drabbade
 • 15.15–15.20 Presentation av deltagare
 • 15.20–15.45 Samtal som svarar på utmaningar
 • 15.45–16.00 Frågor till deltagare från publiken och avslut

Middag

 • 18.00 Middagen serveras
 • 18.45 Prisutdelning
 • 19.00 Musik med Micke Finell och Johan Blohm
 • 20.00 Underhållning med Hasse Brontén
 • 20.30-21.15 Musik med Micke Finell och Billy Bremner
 • 21.30-22.15 musik med Micke Finell och Billy Bremner

Kontakt

Vid frågor om evenemanget, kontakta:
Vania Wahlman
Tel. 0727-35 40 21
E-post: vania.wahlman@barncancerfonden.se
 
För frågor om din anmälan, kontakta:
mellansverige@barncancerfonden.se
 

Anmälan