Utbildningsdag för förskolepersonal

Inbjudan till utbildningsdag inom barncancer. Hur påverkar cancerbehandling barn i förskolan? Målgrupp: förskolepersonal och dagbarnvårdare.

På er förskola finns ett barn eller syskon till ett barn som behandla(t)s för cancer.

Vi vill sprida kunskap om vad barncancer och behandling kan innebära för barnet och familjen och inbjuder därför till en utbildningsdag för förskolepersonal via länk. Föräldrarna är positiva till inbjudan.

Vi hoppas att inbjudan och program för detta sprids till berörda personer inom förskolan.

Inbjudan kan även ges till förskolechefer och handläggare inom kommunen m.fl.

Läs inbjudan och program som PDF

Program

Tid Program Medverkande
09.15-09.20 Välkommen! Konsultsjuksköterskorna  
09.20-09.50 Barn med cancer Barnonkolog
09.50-10.30 Familjens psykosociala situation Kurator Anna Flodérus-Hagberg
10.30-10.45 Paus  
10.45-11.00 Socialt liv under cancerbehandling Konsultsjuksköterskorna
11.00-11.45 Vad kan förskolan göra för det sjuka barnet? Egna erfarenheter från förälder
12.00-12.45 Lunch  
12.50-13.10 Syskonstöd Syskonstödjare Gustav Westerholm
13.10-13.30 Barncancerfonden Mellansverige Föreningsinformatör Jens Norberg
13.30-14.15 Förskolans och lekterapins betydelse för det sjuka barnet – vad säger forskningen? Förskollärare Lekterapin
14.15-14.30 Utvärdering och avslut Konsultsjuksköterskorna

Anmälan

Anmälan sker via e-post och senast den 20/10 till konsultsjuksköterska Victoria Wennberg:

victoria.wennberg@akademiska.se

Vid frågor, kontakta Victoria på telefon: 018-617 09 79, 072–450 82 84.

Vid anmälan, snge ditt namn, befattning, förskola och vilket barn det gäller.

Vi ser fram emot att träffa er online!

Välkomna!

Önskar förskollärare, konsultsjuksköterskor och syskonstödjare vid Akademiska barnsjukhuset.