Samtal om sorg: "Mitt syskon lever inte längre, men det gör jag!"

Tredje delen i en serie om sorg - tre livsända samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon i cancer.

Hur är det att förlora sitt syskon?

I detta livesända samtal är fokus på de barn som lever i en familj där ett annat barn blivit sjuk i cancer – du som är syskon. Vi får träffa ett av många syskon som själv berättar om hur det varit och är. Med under samtalet finns också Suzanne Runesson, socionom och leg. psykoterapeut, och Monica Nanni från Randiga huset, som har stor erfarenhet av att möta barn som närstående. 

Efter livesändningen finns möjlighet att delta i samtal med andra i mindre grupper mellan klockan 18.45 och 19.45. Under gruppsamtalen får den som vill möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra som gått igenom liknande situationer. En värd från Barncancerfonden finns med för att öppna upp och avsluta samtalet.

Tredje av tre livesända samtal

En serie om sorg är en serie med livesända samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon i cancer eller står i annan relation till barnet. När ett barn dör och livet är som allra svårast kan det vara av stort värde för dig som förälder, syskon eller närstående att samtala med någon och få dela dina tankar och känslor. Att gå igenom den process som följer efter ett barns död tar ofta lång tid. Behovet av samtalsstöd kan finnas både när sorgen är ny och när den funnits en längre tid.

"Mitt syskon lever inte längre, men det gör jag!" är det tredje av tre livesända samtal om sorg.

Suzanne Runesson

Läs mer och anmäl dig här